BEOGRAD – Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je na trećoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o klimatskim promenama u Nišu, da je to prvi zakon u oblasti klimatskih promena, koji će zakonski, sistemski i suštinski urediti ovu oblast kako bi se Srbija pridružila putu razvoja sa smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte.
„Srbija spada u one regione u svetu koji će biti najpogođeniji klimatskim promenama. Prognozira se da će srednja godišnja temperatura u našoj zemlji rasti najbrže na planeti. Zato, vremena za čekanje nema“, istakao je ministar Trivan i pozvao sve lokalne samouprave da se uknjuče u javnu raspravu i tako daju svoj doprinos kako bi u skupštinsku proceduru uputili kvalitetan Zakon o klimatskim promenama koji ćemo i sprovoditi.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je rekao da Niš prepoznaje značaj uticaja klimatskih promena i važnost donošenja Zakona o klimatskim promenama . On je naveo da Grad Niš formiranjem sekretarijata za zaštitu životne sredine, odlukom da novac iz ekoloških taksi usmeri u „Zeleni fond“, aktivnostima na gradnji postrojenja za preradu otpadnih voda uz podršku EU fondova, posvećeno radi na rešavanju problema u oblasti životne sredine.
Posle Novog Sada i Kragujevca, javna rasprava održana 30. marta u sali uprave Grada Niša bila je prilika da se sa sadržajem Nacrta zakona upozna i svoju reč kaže najširi krug lokalne zajednice – predstavnici univerziteta, naučne i stručne javnosti, lokalne samouprave Nišavskog okruga, javnih i komunalnih predzeća, predstavnici privrede, nauke, civilnog društva, institucija i udruženja građana,
U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama u periodu od 15. marta do 20. aprila 2018. godine.
Zakon o klimatskim promenama treba da uspostavlja sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) podataka i informacija od značaja za oblast klimatskih promena, a kao ključnog preduslova za održivo planiranje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Donošenje Zakona o klimatskim promenama predstavlja ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Sporazuma iz Pariza i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije.
(Izvor:Ministarstvo zaštite životne sredine)