BEOGRAD – Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je danas da Srbija spada u zemlje koje ne raspolažu baš velikim količinama pijaćih voda i da je zato zaštita voda prvi prioritet njegovog ministarstva.
“Mi već dugo upozoravamo na tu činjenicu. Važno je reći da se Srbija pijaćom vodom snabdeva pre svega iz podzemnih voda, a deo koristimo naravno i površinske vode, ali moramo imati u vidu da te količine nisu neiscrpni izvor. Upravo zbog toga, moramo biti svesni činjenice da je voda najvažniji resurs na planeti“, rekao je ministar Trivan na drugom seminaru “Specifični planovi implementacije direktiva u sektoru voda” održanom na Svetski dan voda.
Seminar je organizovan u okviru projekta “Dalja implementacija Strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine” (EAS), koji finansira Evropska unija, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Udruženjem za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
Ovom prilikom, učesnici su se upoznali sa dosadašnjim radom na izradi Specifičnih planova implementacije četiri direktive u oblasti voda, koje se rade u okviru EAS projekta.
S tim u vezi, date su informacije o narednim koracima. Tokom diskusije, učesnici su dobili priliku da iznesu svoja mišljenja i predloge za budući rad.
Na seminaru su se, pored Trivana, učesnicima obratili Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine i Nataša Milić, direktorka Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
„Zagađivanjem svih akvatorija mi pijaću vodu pretvaramo u ono što ona ne treba da bude“, istakao je Trivan.
EAS projekat pruža podršku resornom Ministarstvu zaštite životne sredine i usmeren je ka pružanju pomoći Republici Srbiji u daljem usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije, kroz jačanje institucija i strateško planiranje u okviru Poglavlja 27.
Specifični planovi za implementaciju direktiva (DSIPs), pripremaju se kao deo EAS projekta i imaju za cilj da utvrde na koji način će svaka direktiva proći kroz proces aproksimacije, kao i da obezbede detaljne informacije neophodne za dalje pregovaračke korake.
Specifični planovi za implementaciju direktiva u oblasti voda se pripremaju da bi planirane mere bile u skladu sa planiranim troškovima za dostizanje zadatih ciljeva.
Takođe, specifični planovi su osnov za dalje smernice za usklađivanje strateškog i pravnog osnova Republike Srbije sa pravnim propisima Evropske unije.
Propisi Evropske unije u sektoru voda su obimni, zahtevni, kompleksni i skupi za implementaciju, ali i neophodni za zaštitu životne sredine i kvaliteta voda, kao i očuvanje zdravlja građana Srbije.
(Izvor: Eptisa, foto: Pixabay)