Pešačke zone u Beogradu podižu kvalitet života ljudi

88f0c9cc046b8314436dd79391511665_2812930214

Jedan od najvećih problema u Beogradu bila je nepokrivenost planovima detaljne regulacije, na čemu se poslednjih godina instistira jer je to način da se gradi planski i legalno, rekao je danas glavni urbanista Milutin Folić. On je gostujući na Televiziji Studio B podsetio da je samo tokom protekle godine usvojeno 67 planova detaljne regulacije.

– To je bio preduslov da je danas veći deo Beograda, više od pedeset procenata, pokriven planskom dokumentacijom, što znači da građani legalno mogu da grade, a samo izdavanje dozvola, koje se radi elektronskim putem, ubrzano je. Tako se smanjuje „divlja” gradnja, puni se budžet i nadalje od tog novca ulaže se u infrastrukturu – istakao je Folić. nastavak

Srbija u smeću do guše

1106461072

Verovatno bi i danas Oskar Davičo Srbiju slavio kao pesmu među narodima, a da li bi je naš poeta i dalje video „među šljivama“, kao u jednoj od njegovih najlepših pesama nastaloj još 1939. godine. Teško. Srbija danas živi među 3.500 divljih deponija.

Srbija bi, prema EU direktivi, do 2028. godine trebalo da bude bez ijedne divlje deponije. Krajem prošle godine, na skupu o reciklaži, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Aleksandar Vesić priznao je da u Srbiji ima više od 3.500 nelegalnih deponija. Reč je o većim, manjih je pak daleko više. nastavak

Srbija na putu dostizanja evropskih standarda u oblasti upravljanja vodama i upravljanja otpadom

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine održan je prvi sastanak nadzornog odbora programa pod nazivom „Dalja implementacija Strategije aproksimacije u oblasti životne sredine“, koji se realizuje iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Cilj projekta je da pruži odgovore na pitanja na koji način, kada, koliko, za koje namene i za koje tačno projekte u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama treba da se izdvoje sredstva u narednom periodu.
Rezultate ovog projekta će Vlada Republike Srbije koristiti u pripremi za sadržaj pregovaračke pozicije pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom i predstavljaće osnovu za traženje prelaznih perioda za direktive za koje su potrebna velika finansijska ulaganja.

„Vlada Republike Srbije je planirala dostizanje prosečnih evropskih standarda u oblasti životne sredine u narednih 25 godina. To podrazumeva da će Srbija biti u obavezi da u narednom periodu povećava izdvajanja za životnu sredinu kako bi došla na više od 200 miliona evra godišnje investicija u razvoj infrastrukture i kako bi dostigla zacrtane ciljeve u planiranom vremenskom roku“, istakla je Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Za buduće uspešno pregovaranje u ovoj oblasti neophodno je dobro strateško planiranje koje će omogućiti ovaj projekat, jačanje institucionalnih kapaciteta i uspostavljanje stabilnog sistema finansiranja kroz reformu Zelenog fonda na način da odgovara realnim potrebama višegodišnjeg planiranja i finansiranja infrastrukturnih projekata.

Projekat „Dalja implementacija Nacionalne strategije aproksimacije u oblasti životne sredine“ traje do oktobra 2018. godine i obuhvata aktivnosti koje se odnose na tri glavne komponente: jačanje institucija za sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine, jačanje kapaciteta za planiranje sprovođenja EU Direktiva koje zahtevaju značajna finansijska ulaganja (posebno u oblasti voda i otpada) i jačanje kapaciteta za investiciono i finansijsko planiranje projekata u oblasti životne sredine.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije.

Potrebno efikasnije unapređenje sistema upravljanja otpadom u Srbiji

Bozovic-1

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović izjavila je da Republika Srbija u narednom periodu mora obezbediti uslove za realizaciju strateški važnih aktivnosti koje će doprineti efikasnom i efektivnom unapređenju postojećeg sistema upravljanja otpadom, kroz reviziju zakonodavnog okvira i usvajanja novog modela finansiranja.

Božović je na četvrtoj konferenciji Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije u Aranđelovcu rekla da su u kratkoročnom periodu sve lokalne samouprave obavezne da izrade regionalne i lokalne planove upravljanja otpadom, sa obavezom primarne separacije u domaćinstvima. nastavak

Partnerski odnos Ministarstva poljoprivrede i Delegacije EU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović razgovarao je danas sa šefom Delegacije EU u Srbiji Majklom Devenportom o aktuelnim temama u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Tokom razgovora, posebna pažnja posvećena je bezbednosti hrane, kao i aktivnostima koje se sprovode na implementaciji IPARD II programa. nastavak

Plan rada inspekcijskog nadzora za 2017. godinu inspekcija u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine, inspekcija za zaštitu od jonizujućih zračenja i  inspekcija za  ribarstvo, u okviru Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, pripremile su, saglasno odredbama člana 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15) Planove inspekcijskog nadzora za 2017. godinu.

Planovi su, nakon pribavljenih mišljenja organa državne uprave, usvojeni od strane Koordinacione komisije. nastavak

Izveštaj o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u skladu sa nadležnostima u vršenju inspekcijskog nadzora u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine, održivom korišćenju ribljeg fonda i zaštiti od jonizujućih zračenja sačinio je Izveštaj o radu za 2016. godinu.

Ostvareni rezulatati prikazani u Izveštaju o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu nedvosmisleno ukazuju da je osvojena još jedna stepenica na putu izgradnje efikasnog sistema sprovođenja mera zaštite životne sredine, jačanju svesti za očuvanje životne sredine, kao i implemetaciji pravnih tekovina EU. nastavak

Mali: Beograd ulaže u obnovljive izvore energije

d7bc36c500817a0204213d456a3cb750_8281543506

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge potpisali su danas u Starom dvoru Aneks sporazuma o realizaciji projekta „Kombinovana toplana i elektrana (KTE) u Padinskoj skeli koja za gorivo koristi biomasu”. Ovim aneksom povećana su sredstva švajcarske vlade za realizaciju projekta.
Projekat predviđa izgradnju Kombinovane toplane – elektrane (KTE) u Padinskoj skeli koja za gorivo koristi biomasu, energetsku rehabilitaciju škole „Olga Petrov” i bolnice „Dr Laza Lazarević”, kao i izgradnju toplovoda. nastavak

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje Javni poziv za servise iz rashladnog i klimatizacionog sektora

U okviru NCPP projekta (Nacionalni plan za isključivanje iz upotrebe potpuno halogenovanih ugljovodonika) obezbeđeno je 100 kompleta opreme-alata za ispravno postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte prilikom servisiranja rashladne i klimatizacione opreme koja sadrži ove supstance. Deo opreme-alata raspoređen je uspostavljenim trening centrima za obuku servisnih tehničara iz rashladnog i klimatizacionog sektora, kao i servisima odabranim u okviru prethodnog javnog poziva objavljenog na sajtu Ministarstva 10. avgusta 2016. godine. Preostali kompleti opreme-alata namenjeni su za velika preduzeća koja proizvode, montiraju i servisiraju rashladne sisteme sa punjenjem većim od 30 kg rashladnog sredstva (5 kompleta za velike servise) i mala preduzeća koja proizvode, montiraju i servisiraju rashladne sisteme sa punjenjem manjim od 30 kg rashladnog sredstva (25 kompleta za male servise). Raspodela opreme-alata vršiće se preko Ozonske kancelarije Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. nastavak