IMG_1884

„Jedini pristup koji garantuje najviši stepen uspešnosti primene politika jedne države, a samim tim i politika zaštite životne sredine, jeste pristup koji omogućava učešće svih zainteresovanih strana, javnost u radu i najviše demokratske principe donošenja odluka”, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na jasnoj diskusiji o pozitivnim primerima iz Republike Hrvatske u jačanju uloga organizacija civilnog društva i uključivanju građana i organizacija u proces evropskih integracija u organizaciji Regionalnog centra za životnu srednu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. nastavak