9640EBDA-32D2-4343-A06C-96AD6E74369E_w640_r1_s

Istraživači sa Instituta za tehnologiju Džordžije na energetskom samitu u Vašingtonu predstavili novi dizajn u kojem se umesto topljene soli za pretvaranje sunčeve energije u paru, koja pokreće generatore za proizvodnju struje, koristi topljeni kalaj…

Elektrane na koncentrisanu sunčevu energiju koriste specijalnu, topljenu so kako bi sunčevu toplotu pretvorile u paru koja pokreće generatore za proizvodnju struje. Istraživači sa Instituta za tehnologiju Džordžije navode da bi korišćenje topljenog metala umesto soli moglo da poveća efikasnost tih generatora. Taj inovativni dizajn je prikazan na nedavnom energetskom samitu u Vašingtonu. nastavak