Potpisinici Memoranduma o razumevanju za izgradnju Centra za reciklažni otpad

Ukupna vrednost projekta oko 200 hiljada evra

Danas je u opštini Bajina Bašta svečano potpisan Memorandum o razumevanju za izgradnju Centra za reciklažni otpad, koji će doprineti efikasnijem sistemu upravljanja otpadom u ovoj opštini. Memorandum je potpisan između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Regionalnog centra zaupravljanje otpadom(RCUO) „Duboko“, opštine Bajina Bašta i međunarodne organizacije International Management Group (IMG).

Sa stopom recikliranja od preko 14%, Bajina Bašta je najuspešnija opština u Srbiji. Donacijom od oko 200.000 eura (174.810 evra donirala je Švedska, dok je 15.740 evra obezbedila opština Bajina Bašta) omogućiće se izgradnja Centra za reciklažni otpad i kupovina kamiona auto-smećara simeće se nivo usluge zagrađane Bajine Bašte podići na viši nivo.

„Izgradnjom Centra za reciklažni otpad napravićemo korak dalje, jer ćemo pored postojećeg sistema primarne separacije otpada, građanima omogućiti da odlažu otpad koji pripada posebnim tokovima otpada (istrošene baterije, akumulatori, neonske sijalice, elektronski i električni otpad), kao i kabasti otpad na to predviđenom mestu. Takođe, deo ovog projekta podrazumeva i nabavku modernog vozila koje ce nam omogućiti efikasnije sakupljanje otpada i smanjiti cenu troškova transporta“, naveo je Radoslav Filipović predsednik opštine Bajina Bašta.

Godišnje se u Srbiji proizvede 2.5 miliona tona otpada. Razdvajanje otpada u domaćinstvima garantuje dovoljno visok kvalitet otpada, koji se kasnije može koristiti u preradi i reciklaži.

„Razdvajanjem otpada u domaćinstvima, mogu se od milion tona otpada, napraviti milioni evra u srpskoj ekonomiji i što je najvažnije – svako od nas pojedinačno je tome doprineo. Izgradnjom Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti značajno će se doprineti i uspešnosti rada Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“, koji predstavlja jedan od 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom u našoj zemlji. Srbija treba da ima 26 ovakvih regionalnih centara, kao i da nivo razdvajanja otpadai reciklaže podignemo sa 5% na 50%, pamožemo da zaključimo da je pred nama veliki posao“, istakla je Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i pohvalila primer dobre prakse u Bajinoj Baštikoja sa 14% prikupljenog reciklažnog otpada značajno nadmašuje nacionalni prosek.

„Od početka prikupljanja primarno selektovanog otpada (otpadak oji se može dalje reciklirati) na teritoriji Bajine Bašte primetan je konstantan rast prikupljenih količina, koji po kvalitetu dostiže najviše kriterijume propisane za Regionalni centar„Duboko“, naveo je direktorovog

centra Nedeljko Milosavljević i dodao da je u 2016. godini planirano da se na teritoriji opštine Bajina Bašta prikupi 5.300 tona komunalnog otpada i da od te količine 750 tona bude primarno selektovano, što u odnosu na 2015. predstavlja povećanje za nešto više od jedne trećine, ali i da je i siguran da će sa ovom donacijom Bajina Bašta u tome i uspeti.

John Glazebrook, menadžer programa IMG, istakao je da savremeno upravljanje otpadom zahteva više razumevanja i angažman građana. „Potrebno je da shvatimo da svi mi stvaramo otpad i da moramo preuzetideo odgovornost i kako nebismo zagađivali mesto u kojem živimo. Moramo da odvajamo reciklažni otpad, jer ćemo time osigurati bezbedno uklanjanje opasnih materijala, i moći da zahtevamo dobar kvalitet usluge u zamenu za naše naknade i takse. Centar za reciklažn iotpad će omogućiti svim građanima da donesu otpad koji nije pogodan zao dlaganje u kantama ili komunalnim kontejnerima na ulicama. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese čistijem vazduhu, čistijem zemljištu i čistijoj vodi na male, ali značajne načine“, naveo je on.

Centri za reciklažni otpad su predviđeni Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom i Regionalnim planom za upravljanje otpadom kao opštinski objektikoj itreba da pomognu građanima da otpad pogodan za drugu namenu i i ireciklažu, kabasti otpad, sekundarne sirovine (papir i karton, metal, staklo, plastika), kao i otpad koji pripada posebnim tokovima otpada (otpadne gume, baterije i akumulatori, električni i elektronski otpad) odnesu na pogodnu, čistu i bezbednu lokaciju.