za-tekst-fin-02-06-2015-250x167

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektor za planiranje i upravljanje, Odeljenje za hemikalije, u okviru projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“ organizuje sastanak sa privrednim subjektima i drugim zainteresovanim stranama. Sastanak se organizuje u saradnji sa Švedskom agencijom za hemikalije (KemI) i Privrednom komorom Srbije i na njemu će se razmotriti uloga i obaveze industrije koje proističu iz nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi, kao i EU Uredbe o biocidnim proizvodima (Uredba (EU) 528/2012 o činjenju dostupnim i korišćenju biocidnih proizvoda). nastavak