world-environment-day

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obeležiće u petak 5. juna 2015. godine 43. Međunarodni dan zaštite životne sredine. Međunarodni dan zaštite životne sredine prvi put je obeležen 1972. godine i predstavlja jedan od glavnih načina kroz koje UN širom sveta razvija svest o životnoj sredini, podstiče političku pažnju i akciju na unapređenju kvaliteta životne sredine. nastavak