Milan Stevanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - obraćanje na izložbi

Eko izložba u okviru koje su predstavljenefotografije radova učenika osnovnih škola iz Arilja na temu „Arilje reciklira“,otvorena je danas u gradskom parku u Ariljui trajaće do kraja oktobra 2015.

U okviru takmičenja, koje je održano u sklopu akcije „Sakupi, Baci, Reciklirajpravo učešća imale su sve osnovne škole, kao i njihova izdvojena odeljenja u Arilju. Zadatak učenika od I do IVrazreda, bio je da formiraju Eko timove od po pet đaka i da pokažu svoju kreativnost praveći interesantne predmete od različitog korišćenog materijala, kao što su papir, kutije, plastične flaše, limenke, kese i sl.

„Posebno smo ponosni na činjenicu da su se sve škole i isturena odeljenja na teritoriji opštine Arilje odazvala pozivu i da su uzele učešće u ovom kreativnom konkursu koji je imao za cilj da decu od najranijeg detinjstva kroz igru i kreativno stvaralaštvo nauči nešto o materijalima koji se mogu reciklirati i ponovo iskorišćavati, kao i o tome da otpad ne mora da bude nužno samo otpad već i dragocen resurs.” – istakla je Irena Mijailović, zamenica predsednika opštine Arilje i dodala da je iskreno oduševljena kreativnošću koju su deca kroz svoje radove prikazala.

„Danas još jednom potvrđujemo da iako je uvođenje primarne separacije otpada i reciklaže  dogotrajan proces na kojem treba kontinuirano raditi, da je to ujedno i veoma kreativan proces koji zaokuplja pažnju i najmlađih članova naše populacije. Naš cilj je da svi građani opštine Arilje usvoje navike u oblasti upravljanja otpadom koje treba da doprinesu zdravijoj životnoj sredini. U Švedskoj se na tom procesu radi 40 godina, a ja sam posebno zadovoljan što vidim da su građani Arilja, opštine koja je izabrana da bude pilot projekat na nivou Srbije, već određene navike usvojili. O tome svedoči podatak da je 98% otpada iz individualnog domaćinstva dobro selektovano, ali i ovakav odaziv škola, kojima sam posebno zahvalan što su uzele učešće u ovom konkursu i na taj način dale svoj doprinos edukaciji i usvajanju zdravih ekoloških navika dece od najranijeg detinjstva“ -istakao je Milan Stevanović, ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Sve škole koje su učestvovale u takmičenju dobile su zahvalnice, lopte i kante za odlaganje reciklažnog materijala. Posebnu nagradu je dobilo odeljenje sa decom sa posebnim potrebama za iskazanu kreativnost, dok su tri prvoplasirane škole dobile vredne nagrade.

  • I mesto: Učenici OŠ „Jezdimir Tripković“, izdvojeno odeljenje iz Mirosaljaca(nagrada: lap top)
  • II mesto: Učenici OŠ „Ratko Jovanović“ Kruščica, izdvojeno odeljenje iz Visoke;(nagrada: projektor)
  • III mesto: Učenici OŠ „Ratko Jovanović“, Kruščica;  (nagrada: digitalni foto aparat)

Cilj akcije„Sakupi, baci recikliraj”, u okviru koje je realizovano takmičenje i sama Eko izložba,  jeste da podigne svest građana o važnosti reciklaže i očuvanja životne sredine. Akciju sprovodi Opština Arilje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Švedske razvojne agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i međunarodne organizacije IMG