G27-Logo

Obaveštavamo vas da  je puštena u rad zvanična veb stranica Pregovaračke grupe 27-životna sredina (PG 27), koja je dostupna, kako članovima PG 27, tako i zainteresovanoj javnosti. Stranica je izrađena u okviru ENVAP 2 projekta sa ciljem unapređenja komunikacije i koordinacije aktivnosti PG 27. Na stranici će biti dostupni Zakoni i podzakonski akti u oblasti životne sredine i klimatskih promena (koji prenose EU propise) i njihovi prevodi, NPAA (za deo životna sredina), strateška dokumenta u oblasti životne sredine i njihovi prevodi; Godišnji izveštaj EK o napretku u oblasti životne sredine i „Post skrining” dokument. nastavak