1632580_makis_vv

Predstavnici francuske kompanije „Suez Environnement”, koja se bavi tretmanom vode za piće i otpadnih voda, obišli su danas fabrike „Makiš 1” i „Makiš 2”, kao i deponiju u Vinči. „Suez Environnement” je po veličini druga kompanija u Francuskoj koja se bavi tretmanom i preradom vode za piće i otpadnih voda, kao i tretmanom otpada, i jedna je od vodećih firmi u svetu po broju korisnika usluga u ovoj oblasti. U delegaciji koja je u Beograd doputovala u dvodnevnu posetu su i predstavnici filijale ove kompanije „Degrémont”, koja je specijalizovana za prečišćavanje vode sa tradicijom dugom više od 70 godina.

Cilj posete jeste da se privuku veliki investitori kroz projekte javno-privatnog partnerstva. Otvaranjem pogona „Makiš 2” stvoreni su uslovi za rekonstrukciju „Makiša 1”, koja se očekuje sledeće godine. Kompanija „Degrémont” je od 1985. do 1987. godine bila nosilac tehnologije za vreme izgradnje fabrike „Makiš 1”, a cilj posete jeste potencijalna mogućnost da se uradi rekonstrukcija postrojenja koju su već radili. nastavak