20150820_104550

„U toku je završetak radova na uklanjanju 818 tona opasnog istorijskog otpada iz preduzeća Prva iskra, Barič, koji će biti završeni do početka septembra, 3 nedelje pre ugovorenog roka. Ovo je samo jedan od projekata koji se sprovode po prvi put u istoriji i Ministarstvo će u nerednom periodu trajno i bezbedno zbrinuti otpad sa ukupno 12 lokacija“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković prilikom obilaska Prve iskre. nastavak