giz biomasa beta

Upotreba biomase može omogućiti Srbiji i regionu da budu energetski nezavisniji, da otvore nova radna mesta, smanje emisije ugljen-dioksida (CO2) i privuku investicije, rečeno je 24. novembra na radionici o korišćenju bioenergije na Balkanu. To potkrepljuje primer Opštine Gradiška, u BiH, koja od 2014. koristi biomasu u daljinskom grejanju. Taj projekat, realizovan uz koncesiju, omogućio je po istoj ceni celodnevno grejanje i oslanjanje na domaće resurse, što je rasteretilo lokalni budžet. U Srbiji nijedna gradska toplana za sada ne koristi biomasu.

Srbija želi da bude lider u korišćenju obnovljivih izvora energije, posebno biomase, gde ima veliki potencijal, rekla je na skupu državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović. nastavak