slika1

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa TAIEX programom Evropske Komisije, organizvalo je od 24. do 25. novembra, dvodnevni seminar pod nazivom  ,,Uspostavljanje sistema za primenu Ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji”. Seminar je prvenstveno bio namenjen predstavnicima državnih organa i organizacija sa ciljem jačanja kapaciteta svih relevantnih aktera na nacionalnom i regionalnom nivou koji su odgovorni za implementaciju Direktive o staništima i sistema za ocenu prihvatljivosti. Jedan od važnih zadata je bilo i upoznavanje sa iskustvima zemalja Evropske Unije u primeni postupka Ocene prihvatljivosti i sinergizam ovog postupka sa strateškom procenom i procenom uticaja na životnu sredinu. nastavak