Захваљујући финансијској подршци Владе Швајцарске, фабрика амбалаже „Папир принт“ из Горњег Милановца прва је компанија у Србији опремљена технологијом која отпадне гасове из производње претвара у „зелену“ енергију. На тај начин фабрика је смањила емисије загађујућих материја и гасова са ефектом стаклене баште, у складу са највишим стандардима прописаним у Европској унији (ЕУ). То доприноси бољем квалитету ваздуха и животне средине, као и већој конкурентности производа ове компаније на домаћем и извозном тржишту.

„Зелена транзиција не може успешно да се спроведе без укључивања приватног сектора. Наш је циљ да се добре праксе попут ове Папир Принта, коју је подржала Швајцарска, прошире и да их примени што већи број компанија у Србији, како бисмо остварили највећи могући позитиван ефекат на друштво и животну средину“, поручио је приликом обиласка фабрике Ричард Коли, шеф развојне сарадње Амбасаде Швајцарске у Србији.

Третманом отпадних гасова од растварача који се користе у производњи амбалаже Папир Принт добија енергију коју већ користи за климатизацију, а ускоро ће њом снабдевати и производне процесе. На тај начин фабрика користи мање гаса и струје и повећава своју енергетску ефикасност, што јој омогућава да смањи оперативне трошкове. Такође, смањењем загађења ваздуха, компанија је омогућила боље услове рада за своје запослене и остварила позитиван утицај на здравље људи у локалној средини.

„Ово је одличан пример декарбонизације и смањења индустријског загађења који могу да следе и друге компаније из прерађивачке индустрије, како би допринеле стварању здравијег окружења. Позивам сва приватна и јавна предузећа која имају идеје за спровођење оваквих иницијатива, а потребна им је подршка, да се пријаве на наш позив за зелену трансформацију у ​​оквиру пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији“, рекао је Фабрицио Андреуци, вршилац дужности сталног представника УНДП-а у Србији.

Програмски менаџер за заштиту животне средине и климатске промене у Делегацији Европске уније у Србији, Антоан Авињон, истакао је да ЕУ, у оквиру Зелене агенде, подржава конкретне активности од којих грађани имају директну корист.

„Данас видимо позитиван утицај који је оставарен захваљујући иницијативи Папир Принта. Уз финансијску подршку Владе Швајцарске, ово решење доприноси смањењу емисија загађујућих материја. Ово је омогућено захваљујући платформи „ЕУ за Зелену агенду у Србији“, коју успешно спрводи УНДП“, додао је Авињон.

Ова иновација доприноси и угледу компаније међу еколошки одговорним потрошачима и повећава њене шансе за добијање повољних кредита код банака и међународних финансијских институција.

Директор „Папир Принта“ Петар Обрадовић каже да је увођење система за третман отпадних гасова један од начина на које „Папир принт“, као индустријско постројење, улаже у смањење утицаја свог пословања на животну средину.

„У складу са законским обавезама, фабрика је поднела и захтев за добијање дозволе за интегрисану контролу и спречавање загађења, односно интегрисане дозволе. Ова дозвола ће бити гаранција да фабрика ради у складу са најбољим доступним технологијама како би потрошњу сировина и енергије, као и количину емисија у ваздух, воду и земљиште задржала у нивоу законом прописаних вредности“, рекао је Обрадовић.

Решење „Папир принта“ једно је од 53 до сада подржана иновативна решења за зелену трансфомацију привреде у оквиру пројекта „ЕУ за Зелену агенду у Србији“. Овај пројекат, уз техничку и финансијску подршку Европске уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, спроводи УНДП у сарадњи са Амбасадом Шведске и Европском инвестиционом банком (ЕИБ), уз додатна финансијска средства која су обезбедиле владе Шведске, Швајцарске и Србије.

Извор: УНДП

(Фото: Јаков Симовић)