36046403_303

Zemljama na crnomorskom i jadranskom slivu preti gradnja hiljada malih hidroelektrana. Ideja je dobijanje zelene energije iz obnovljivog izvora, ali su ekološke posledica zapravo katastrofalne. Primer za to je Hrvatska.

Rastući interes privatnih ulagača za investiranje u male hidroelektrane izaziva poslednjih godina veliku uznemirenost hrvatskih ekoloških aktivista. Ulaganja su privučena javnim olakšicama za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, no takva državna politika otvorila je, po svemu sudeći, prostor za ugrožavanje prirodnih vodotoka – najčešće manjih rijeka, od Slavonije do Dalmacije. Kritike na račun takvog razvoja odjekuju ponajviše na lokalnim nivoima, pri gradskim i županijskim instancama. Jedna od sredina koje su izrazito pogođene novom praksom jest ona karlovačka, u gradu ponosnom na četiri do sada dobro očuvane reke, ali i zabrinutom nad njihovom daljom sudbinom. nastavak