BEOGRAD – Žao nam je što je manji deo javnosti podržao zlonamernu kampanju jednog broja ljudi koji iz političkih ambicija radi ličnog promovisanja i drugih interesa vode zlonamernu kampanju više od godinu i po dana. Male hidroelektrane koje su izgrađene u poslednjih 10 godina i koje se grade u Srbiji izgrađene su u skladu sa svim važećim zakonima i podzakonski aktima koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU, a sve prema Nacionalnom Akcionom planu za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Takođe, sva nadležna ministarstva i javna preduzeća kao imaoci javnih ovlašćenja koji propisuju uslove i daju saglasnosti za njihovu izgradnju, dale svoj pristanak za izgradnju MHE u postupku dobijanja građevinske i upotrebne dozvole.

Ovi protesti su politizacija nečega što ne bi trebalo da bude politika. U Evropi je izgrađeno 24.000 MHE, a u Srbiji tek 90. Kada se traže konkretne izmene zakona, pišu se peticije i vode javne rasprave, jer smatramo da pitanja energetike i zaštite životne sredine treba da se vode u struci i institucionalno, kao i do sada, a ne na ulici ili na društvenim grupama.

Potencijal malih hidroelektrana i prednosti koje imaju u ekološkom smislu nedovoljno su poznati građanima, pa je iz tog razloga i stvorena negativna slika o njihovom uticaju na okolinu što je naš propust kao udruženja i što ćemo ispraviti u narednom periodu kako građani ne bi bili obmanjivani od strane pojedinaca.

Činjenica je da ne postoji nijedan način poizvodnje, bilo čega, pa i energije, a da ne vrši uticaj na prirodu i životnu sredinu, ali je važno napomenuti da male hidroelektrane imaju najmanji uticaj u poređenju sa svim ostalim obnovljivim izvorima energije, čak 250 puta manji od termoelekrana. Bitno je napomenuti da je njihov uticaj jednokratan, odnosno samo tokom izgradnje, ali ne i eksplotacije.

Zagovornici kampanje protiv izgradnje MHE zlonamerno snimaju i slikaju reke i rečna korita u toku izgradnje kada se radovi oko rečnog toka ne razlikuju od bilo kog drugog gradilišta u gradu (izgradnja zgrada, podzemnih garaža, puteva).

Rečna korita i okolina se nakon izgradnje, u skladu sa Zakonom, dovode u prvobitno stanje kroz rekultivaciju kako bi se ubrzao proces obnove prirode koja je sama po sebi obnovljiva kroz duži vremenski period.

Optužbe druge strane da se uništavaju reke, priroda, biljni i životinjski svet i da sve to nestaje sa lica zemlje, apsolutno ne stoje.

Nacionalno udruženje malih hidroelektrana zalaže se za poštovanje važećih zakona Republike Srbije, za energiju dobijenu iz obnovljivih izvora energije uz očuvanje prirode i tako će i ostati!

To je jedini ispravan i mogući način da dosegnemo obavezu prema EU i građanima Srbije koju smo preuzeli, a to je da 27 odsto potrošnje energije do 2020. godine bude dobijeno iz obnovljivih izvora, jer u suprotno tu energiju ce Srbija morati da uvozi. A svi znamo šta to znači za sve nas kao poreske obaveznike i naše buduće naraštaje.

Evropske zemlje su prepoznale značaj MHE, pa tako Švedska ima 1.900, Norveška 2.250, Slovenija 350, Austrija 3.100, Švajcarska 1.000, a ove godine donela zakon o izgradnji još 800 malih hidroelektrana.

Izvor: Represent Communications