WP_20150305_0091

Представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Сектора за заштиту животне средине присуствовали су Првом састанку Тематске управне групе за Трећи стуб – Очување, заштита и побољшање квалитета животне средине, који је одржан 5. марта 2015. године у Пирану, Република Словенија. nastavak