Ukupno 28 kompanija iz cele Srbije predstavilo je danas svoja inovativna rešenja za dekarbonizaciju, pravednu zelenu tranziciju privrede i podršku energetski ugroženim domaćinstvima. Ova rešenja imaju za cilj da doprinesu poboljšanju energetske efikasnosti, većoj upotrebi obnovljivih izvora energije i efikasnijem korišćenju prirodnih resursa, kao i da omoguće otvaranje „zelenih“ radnih mesta i smanjenje energetskog siromaštva. Timovi koji su ih osmislili će raditi sa mentorima kako bi svoje ideje razvili za primenu u praksi, a najuspešniji će za to dobiti i sufinansiranje.

Događaj je organizovao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Japana i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike.

Ambasador Japana u Srbiji NJ. E. Akira Imamura rekao je da rešenja ovih kompanija pokazuju značaj angažovanja poslovne zajednice, bez koje se ne može postići zelena transformacija i dekarbonizacija. „Njihovi predlozi su jedinstveni i pokazuju najrazličitija rešenja kada su u pitanju izvori energije, uključujući biomasu, solarnu i toplotnu energiju, pa čak i ljudsku snagu. Takođe, mnogi su osmišljeni tako da, kroz inovativne poslovne modele, budu od koristi ranjivim segmentima društva, uključujući mala preduzeća, lokalno stanovništvo i žene“, dodao je japanski ambasador u Srbiji.

„Kako bi se osiguralo da zelena tranzicija bude i pravedna, uz primenu inovacija je neophodno pružiti adekvatnu podršku najugroženijim pojedincima i grupama“, rekao je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a. „Zajedno sa kompanijama ćemo raditi na tome da omoguće porodicama iz energetski ugroženih domaćinstava da zamene individualna ložišta na bazi fosilnih goriva i pređu na čistije i obnovljive izvore energije. Istovremeno ćemo mapirati energetski ugrožena domaćinstva u zemlji, kako bismo pomogli Vladi Srbije da na osnovu tih podataka donese nove mere i unapredi postojeće zakonodavstvo kako bi se smanjilo energetsko siromaštvo“, pojasnio je Beriš.

Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sandra Dokić navela je da je Srbija usvojila tri puta ambiciozniji Nacionalno određeni doprinos (NDC) u pogledu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u odnosu na 2015. godinu, kao i Strategiju niskougljeničnog razvoja, iz koje se vide jasne smernice za dekarbonizaciju privrede, izrazivši očekivanje da će ovih 28 rešenja doprineti dekarbonizaciji privrede i ostvarenju zadatih ciljeva.

„Veoma je značajno što su ova privatna i javna preduzeća, kao i jedinice lokalnih samouprava, predložili ideje koje idu u pravcu dekarbonizacije, ali i sveobuhvatne zaštite životne sredine. Važna nam je podrška međunarodnih partnera, kao i dobar odziv aktera kojima su ovi projekti namenjeni kako bismo uspeli u zelenoj transformaciji Srbije“, rekla je Dokić.

Među inovativnim rešenjima koja su predstavljena na događaju našla se i ideja Energetske zadruge „Elektropionir“ iz Beograda koja, zajedno sa organskom farmom „Organela“, planira korišćenje solarne energije u procesu proizvodnje organske hrane, a poseban značaj za sprovođenje ovo ideje imaće umrežavanje energetskih i poljoprivrednih zadruga.

Kompanija „Toyo Tire Srbija“ će reciklirati gume i od njih praviti ulični mobilijar, čime će smanjiti štetan uticaj otpada od guma na životnu sredinu. Porodična firma koja se bavi proizvodnjom uređaja za grejanje, hlađenje i ventilaciju „KGH Inženjering“ iz Zaječara planira ugradnju solarnih panela i njihovo povezivanje sa cvetnim plastenikom koji vode članice domaćinstva, kao i toplotne pumpe „vazduh – voda“ za potrebe grejanja i hlađenja poslovnih prostorija.

Kompanija „Join“ iz Novog Pazara koja se bavi proizvodnjom teksasa planira izgradnju solarne elektrane, kao i montažu filtera za prečišćavanje dima iz dimnjaka kotlarnice, što će sprečiti da se zagađujuće čestice oslobađaju u atmosferu. Rešenje kompanije „Beo čista energija“ omogućava objedinjavanje zatvaranja i sanacije deponije u Vinči, kroz izgradnju postrojenja za energetsko iskorišćenje otpada i deponijskog gasa.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „Inovativna i pravedna zelena tranzicija za obezbeđivanje sistemske energetske sigurnosti i smanjenje energetskog siromaštva“, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, uz podršku Vlade Japana.

Izvor: UNDP