slika

„Konferencija UN o promeni klime u Parizu predstavljala je veliki ispit ne samo za oblast klimatskih promena, već i međunarodnih odnosa, a verujem i veliki izazov za francusku diplomatiju. S obzirom da je Sporazum u Parizu postignut, da ga je usvojilo 195 država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, evidentno je da su ovi ispiti uspešno položeni. Istovremeno, želela bih da iskažem poštovanje Vladi Francuske, čije su aktivnosti, poslednjih godinu dana, predstavljale važan faktor za postizanje ovog Sporazuma“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković na Konferenciji povodom predstavljanja rezultata COP21 u ambasadi Francuske. nastavak