Bozovic-1

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović izjavila je da Republika Srbija u narednom periodu mora obezbediti uslove za realizaciju strateški važnih aktivnosti koje će doprineti efikasnom i efektivnom unapređenju postojećeg sistema upravljanja otpadom, kroz reviziju zakonodavnog okvira i usvajanja novog modela finansiranja.

Božović je na četvrtoj konferenciji Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije u Aranđelovcu rekla da su u kratkoročnom periodu sve lokalne samouprave obavezne da izrade regionalne i lokalne planove upravljanja otpadom, sa obavezom primarne separacije u domaćinstvima. nastavak