BEOGRAD – Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je oko 500 miliona dinara iz budžetskih sredstava kojima raspolaže za pomoć lokalnim samoupravama u rešavanju pitanja sanacije nesanitarnih deponija i prečišćavanja otpadnih voda.

Opredeljenim sredstvima biće obezbeđena izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom, i izrada projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, namenjena lokalnim samoupravama koje su se odazvale na javni poziv Ministarstva i ispunjavaju neophodne uslove.

Naime, Ministarstvu je jedan od prioritetnih ciljeva rešavanje problema u oblasti upravljanja otpadom i prečišćavanje otpadnih voda. Za njihovo sistemsko i trajno rešavanje neophodno je jačanje finansijskih i kadrovskih kapaciteta lokalnih samouprava, u čijem delokrugu rada je realizacija ovih zadataka na nivou lokalnih zajednica.

Sredstva koje je Ministarstvo ovom prilikom opredelilo predstavljaju značajnu pomoć lokalnim samoupravama, jer je priprema projekata i projektnotehničke dokumentacije preduslov realizacije neophodnih infrastrukturnih radova i postizanja konkretnih rešenja ekoloških problema. Ona su samo deo procesa koje Ministarstvo realizuje u cilju osnaživanja lokalnih samouprava za rešavanje svih ključnih pitanja u zaštiti životne sredine.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine RS

Ilustracija: Pixabay