Radionica „Usvajanje pravnih tekovina Evropske unije u oblasti mikroplastike u nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije“ održana je danas na Univerzitetu „Edukons“ u Sremskoj Kamenici, koji je rukovodilac ovog projekta finansiranog od strane Evropske unije, a partneri na projektu su profesori i istraživači sa Univerziteta u Galveju u Irskoj i Instituta „Altevege“ u Nemačkoj.

Ovo je prva radionica u oblasti mikroplastike koja se organizuje u okviru projekta GREENLand, a ima za cilj okupljanje stručnjaka, profesionalaca, privrednika i predstavnika vladinih i nevladinih organizacija, kao i razmenu informacija o zagađenju mikroplastikom i o strategijama upravljanja.

Radionicu je otvorio pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, koji je istakao značaj ove teme budući da se o mikroplastici ne govori dovoljno ni u Srbiji, ni u svetu.

„Danas je sve dostupno, i tehnologija i razvoj često mogu da budu štetni za čovekovo zdravlje. Mikroplastika je upravo ono što se danas koristi u određenim proizvodima u oblastima higijene i ishrane, a svedoci smo da je to mnogima nepoznanica. Odgovarajuća zakonska regulativa Evropske unije već je dobro odmakla i uvedena su određena ograničenja“, rekao je sekretar Erceg i naglasio da je važno upoznati širu javnost sa ovim pitanjem, zauzeti stav, raditi na ispitivanju uticaja mikroplastike na životnu sredinu i u domaćem zakonodavstvu uspostaviti ono što u Evropskoj uniji već postoji.

Ovom prilikom su razmenjene informacije o transpoziciji i primeni direktiva EU kojima se uređuje oblast mikroplastike u nacionalnom zakonodavstvu Republike Srbije, o ograničenjima sadržaja mikroplastike u proizvodima u EU, kao i o uticaju mikroplastike i nanoplastike na zdravlje i životnu sredinu. Posvećena je pažnja i izazovima u analizi mikroplastike, kao i izvorima sekundarnog zagađenja.

Učesnicima se obratila i dr Radmila Šerović, viši savetnik u Grupi za koordinaciju usaglašavanja pravnih propisa EU u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama u Ministarstvu zaštite životne sredine, objasnivši da je Republika Srbija, kao zemlja kandidat, trenutno u fazi usaglašavanja svojih propisa sa evropskim.

„Direktiva 2019. je najnovija direktiva koja se odnosi na mikroplastiku i u vezi je sa cirkularnom ekonomijom. Nije uvedena u nacionalno zakonodavstvo, ali je transpozicija počela pa možemo reći da je delimična. Sadašnje zakonodavstvo EU ima za cilj da se u zemljama članicama, ali i kandidatima, izvrši potpuna transpozicija direktiva i pratećih odluka u vezi sa stvaranjem otpada, dizajnom proizvoda i sistemom njihove ponovne upotrebe“, rekla je Šerovićeva.

Na radionici su se obratili i rektor Univerziteta „Edukons“ prof. dr Aleksandar Andrejević, dekanica Fakulteta zaštite životne sredine na tom univerzitetu dr Mira Pucarević, načelnica Odeljenja za hemikalije u Ministarstvu zaštite životne sredine Sonja Roglić, samostalni savetnik u tom ministarstvu Ivan Đuričković, profesorka na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na PMF-u u Novom Sadu prof. dr Aleksandra Tubić i šefica Odseka za indikatore i izveštavanje u Agenciji za zaštitu životne sredine dr Dragana Vidojević.