CITES-Poster-1-213x300

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grupa za sprovođenje CITES konvencije, je u skladu sa preporukama nedavno zavšrenog IPA Twinning Light projekta „Jačanje kapaciteta organa nadležnih za sprovođenje CITES konvencije i propisa koji regulišu promet divljih vrsta u Srbiji” nastavila sa redovnom obukom nadzornih organa (carina, granična policija, inspekcija) i drugih relevantnih institucija (tužilaštvo i sudstvo) na temu CITES konvencije i sprečavanje ilegalne trgovine ugroženim vrstama divlje faune i flore.

Obuka je održana i za carinike koji kontrolišu putnički saobraćaj na međunarodnom aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. nastavak