dsc05762

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektor za zaštitu životne sredine organizovao je u saradnji sa Javnim preduzećem „Srbija šume” 8. seminar za upravljače zaštićenih područja pod nazivom „Održivi turizam u sistemu upravljanja zaštićenim područjima, u periodu od 4. do 5. oktobra 2016. godine u Parku prirode „Stara planina“.
Cilj seminara je bio predstavljanje mogućnosti održivog razvoja turizma u zaštićenim područjima, usmerenog ka uspostavljanju ekoturizma i seoskog turizma, kao delatnostima koje direktno zavise od kvaliteta prirode i učešća lokalne zajednice, a sve u cilju ostvarivanja ekoloških, socijalnih i ekonomskih funkcija održivog razvoja. Seminar je održan osmu godinu za redom, te je kao i prethodnih godina, tema bila aktuelna i pružila je dosta mogućnosti za razvoj i unapređenje zaštićenih područja, odnosno promociju i vidljivost zaštićenih područja. Kako se društvo menja, nove oblasti i načini upravljanja postaju relevantni za uspešno funkcionisanje zaštićenih područja. Tradicionalno upravljanje zaštićenim područjima u kome je jedina funkcija zaštita, odavno je prevaziđeno. Danas upravljači moraju imati funkcionalan način upravljanja, koji je u skladu sa društvenim potrebama i razvojnim prioritetima. Novi pristup podrazumeva menadžersku kontrolu, zaštitu vrsta i staništa i povezanost zaštite i ekonomskog razvoja. nastavak