abd5daba8e774e9c92ee0491cee85140

 

 

 

 

 

Peking je ove nedelje usvojio novi plan reagovanja u slučaju povećanog zagađenja vazduha koji predviđa uklanjanje većeg broja vozila sa gradskih ulica.

Prema rečima Vanga Bina iz Uprave za zaštitu životne sredine, novi mehanizam reagovanja trebalo bi da smanji uticaj zagađenja na život ljudi i proizvodnju.

„Prema starom pravilu, škole u gradu trebalo je da budu zatvorene kada bude oglašeno crveno upozorenje na zagađenje vazduha. Novim pravilom prati se trenutni kvalitet vazduha i odluka o zatvaranju škola zavisi od odluke prosvetnih vlasti”, rekao je Vang Bin. nastavak