Al Dahra Srbija, regionalni lider u poljoprivredi, isplatila je drugi deo godišnjeg bonusa svim zaposlenima. Ova podrška kolektivu je samo jedan od brojnih podsticaja kompanije sa ciljem da unapredi položaj zaposlenih u agro sektoru. Prema najnovijim procenama, od trenutka preuzimanja imovine bivšeg Poljoprivrednog kombinata Beograd (PKB) Al Dahra je povećala plate za više od 50 odsto.

Novogodišnji bonus, u ukupnoj visini jedne mesečne zarade, radnicima Al Dahre je isplaćen u dva dela – prva polovina u novembru 2022. godine, dok je druga polovina isplaćena sredinom ovog meseca. Prema rečima Dušana Radičevića, generalnog direktora Al Dahre Srbija, jedan od strateških ciljeva kompanije je kontinuirano unapređenje uslova rada u poljoprivrednom sektoru, pa su primanja zaposlenih povećana u nekoliko navrata, zbog čega su danas viša za preko 50 odsto u odnosu na 2018. godinu.

„Zahvaljujući velikoj posvećenosti i stručnosti naših zaposlenih, kontinuirano ostvarujemo uspešne rezultate i u veoma izazovnim vremenima. U Srbiju smo stigli sa ciljem da sprovedemo kapitalne investicije, pospešujući ekonomski razvoj u celini. Finansijski podsticaji i drugi benefiti za zaposlene, predstavljaju jedan od načina da poljoprivredni sektor ponovo učinimo atraktivnim za rad i profesionalni razvoj. U 2023. godini nastavićemo da sprovodimo upravo takve pozitivne mere, a posebnu pažnju ćemo posvetiti mladim ekspertima u agroindustriji“, istakao je Dušan Radičević.

Kompanija Al Dahra je prethodnih godina investirala više od 85 miliona evra u optimizaciju poslovanja i proizvodnje, popravku postojeće i izgradnju nove infrastrukture, kao i kupovinu modernih mašina i opreme. Novi ciklus investicija planiran je i ove godine, a nastavlja se i sa radom na projektu irigacije i drenaže zemljišta koji će se odvijati u dve faze i trajati nekoliko godina.

Izvor: Executive Group