Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO), regionalna kancelarija za Evropu, Ministarstvo zdravlja i Regionalni centar za životnu sredinu(REC),  organizuju konferenciju “KA  ADEKVATNOJ ŽIVOTNOJ SREDINI I ZDRAVLJU U JUGOISTOČNOJ  EVROPI”, procena napretka sprovođenja Deklaracije iz Parme, 8. i 9. aprila 2015. godine u Palati Srbija, sala 368 ( Plava sala), Bulevar Mihajla Pupina  2. nastavak