20160218_131352_resized-250x141

„Idući u susret  potpunoj transpoziciji EU zakonodavstavu ovoj oblasti u toku je i postupak donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, kojim će se između ostalog, unaprediti instrumenti za identifikaciju, zaštitu i upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 na teritoriji Republike Srbije i sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na  konferenciju povodom početka projekta: „Izgradnja kapaciteta za implementaciju standarda ‘acquis’ i konvencija u oblasti zaštite prirode – Uspostavljanje Natura 2000“. nastavak