Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo rudarstva i energetike izabrali su 12 najboljih poslovnih rešenja za pravednu zelenu transformaciju privrede i smanjenje energetskog siromaštva, koja će biti realizovana zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Japana u iznosu od 450.000 dolara.

Izabrane inovacije su predložile kompanije iz privatnog i javnog sektora. One će prelaskom na korišćenje različitih obnovljivih izvora energije doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i zagađenja životne sredine, kao i efikasnijem korišćenju prirodnih resursa. Uz to, neke od ovih kompanija će pomoći energetski ugroženim domaćinstvima da obnove fasade, zamene stolariju i individualna ložišta, i donirati im ekološki prihvatljive energente. Realizacija ovih rešenja će dovesti i do otvaranja novih, zelenih radnih mesta za pripadnike i pripadnice ranjivih i teže zapošljivih grupa stanovništva. Takođe, same kompanije će postati energetski nezavisne od javnog sistema snabdevanja, ostvariće značajne uštede energije i resursa i doprineti smanjenju energetskog intenziteta privrede u Srbiji.

Jednu od izabranih inovacija je predložilo JKP „Gradska čistoća” iz Novog Pazara koje će prerađivati otpad od drveta i organski otpad sa poljoprivrednih gazdinstava, a pripadnike osetljivih grupa obučavati za rukovanje novom mašinom koja od ovog otpada pravi sečku za grejanje. Kompanija „AY-YA Proizvodi“ iz Šida koja proizvodi hladno ceđeno ulje lešnika, obučavaće žene iz osetljivih grupa za rad na novim mašinama koje će im omogućiti da u proizvodnji iskoriste više od 80% sirovine i tako značajno smanje količinu otpada.

Među izabranima su i rešenja za napuštanje korišćenja fosilnih goriva koja otvaraju prilike za razvoj turizma. Tako će Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“ iz Despotovca pretvoriti Senjski rudnik u eko-muzej, u kome će predstaviti kako se živelo i radilo u rudarskom naselju, dok će „Kayak House“ napraviti solarni katamaran za plovidbu srpskim rekama i jezerima, posebno u područjima gde su zabranjeni čamci sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Sva rešenja su izabrana putem Javnog poziva koji je raspisan u maju ove godine, te nakon faze razvoja predloženih ideja uz podršku mentora, a biće realizovana do marta 2024. godine. Očekuje se i da će njihova primena u praksi podstaći jačanje saradnje srpskih i japanskih kompanija koje primenjuju principe zelenog poslovanja.

Više informacija o svim izabranim inovacijama može se naći OVDE.

Izabrana rešenja će biti realizovana u okviru projekta „Inovativna i pravedna zelena tranzicija za obezbeđivanje sistemske energetske sigurnosti i smanjenje energetskog siromaštva“, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, uz podršku Vlade Japana.

Izvor: UNDP