Već nekoliko godina novi trend u auto-industriji, električni automobili, predstavlja se ne samo kao ekološki zdravija, već i kao isplativija alternativu motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. nastavak>