Životna sredina za Evropu

Na Ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu”, održanoj 22. maja 2003. godine, u Kijevu, Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata potpisalo je osam zemalja Karpatskog regiona – Ukrajina, Poljska, Rumunija, Slovačka, Mađarska, Češka, Austrija i Srbija. Formiranjem ovog Regiona Evropske zemalje su se dogovorilo o konceptu saradnje na njegovom razvoju, korišćenju i zaštiti.

5. novembra 2007. godine Srbija je ratifikovala Okvirnu Konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata i time stvorila mogućnost da doprinese očuvanju ukupnog biodiverziteta, flore, faune i staništa regiona Karpata kao jednog od najbogatijih regiona Evrope. Samim tim, obaveze Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine su da: nastavak