Upravljanje otpadom ključno za unapređenje stanja životne sredine

BEOGRAD – Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan najavio je danas da će Srbija dobiti funkcionalni sistem upravljanja otpadom uz ostvarivanje dijaloga svih zainteresovanih strana i učešće javnosti, i time se pridružiti razvijenim zemljama.

Trivan je na konferenciji „Zelena ekonomija i ekonomski održivi sistemi upravljanja otpadom u Srbiji“, koju je organizovao Danas Konferens Centar istakao da je upravljanje otpadom jedno je od ključnih pitanja za unapređenje stanja i sistemsku uređenost životne sredine koje ima svoju ekonomsku i socijalnu dimenziju, i predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta resornog ministarstva.

On je napomenuo da će u Srbiji biti uveden sistem upravljanja otpadom koji će Srbiju uz primenu iskustava drugih zemalja uvesti u red, čime ćemo preskočiti neke faze koje su druge zemlje morale da prolaze na ovom putu.

Sistem upravljanja otpadom mora biti ekonomski opravdan i održiv. Da bi mogli da dođemo do takvog modela, bilo je neophodno da prvo ustanovimo pravo stanje u sektoru otpada na nivou lokalnih samouprava, koje se veoma razlikuje od opštine do opštine. Mi sada imamo dijagnozu i znamo kuda da krenemo, rekao je on.

Prema njegovim rečima, sadašnje stanje u oblasti upravljanja otpadom ukazuje na značaj kontinuiteta, ali i na neophodnost izmena ranije utvrđenih strategija.

Ministar je naglasio da racionalni pristup zasnovan na ekološkom principu podrazumeva smanjenje planiranog broja regionalnih deponija u Srbiji i obnavljanje, a ne spaljivanje resursa.

Moguće je više varijanti sistema upravljanja otpadom, ali, imajući u vidu iskustva razvijenih zemalja, on mora biti ekonomski opravdan, istakao je ministar i naglasio da će država, da bi ostvarila svoje ciljeve u oblasti otpada, morati da ojača inspekcijsku službu i poveća subvencije reciklerima.

Momenat kada stavite u pogon regionalne deponije, jeste momenat kada sistem upravljanja otpadom biva uređen. Kada tako postavite sistem, on se kasnije sam održava, a sa tržištem koje funkcioniše, privreda će sama naći interes da radi u zemlji, a ne da izvozi otpad kao resurs, zaključio je Trivan.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije Filip Radović istakao je da je u oblasti upravljanja otpadom neophodno primeniti iskustva razvijenih zemalja i učiti od njih, ali u Srbiji se promene na tom planu već dešavaju i za to su neophodna sredstva, ali i podrška javnosti.

On je istakao da je neophodno da se omogući takva atmosfera na tržištu koja će dovesti do investiranja u zelenu ekonomiju.

Konferencija o zelenoj ekonomiji i ekonomski održivim sistemima upravljanja otpadom u Srbiji organizovana je u okviru obeležavanja desetogodišnjice rada Danas Konferens Centra.