Podizanje javne svesti građana jedan od prioriteta u borbi protiv klimatskih promena

savet-1-250x188

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković predsedavala je danas prvom sednicom Nacionalnog saveta za klimatske promene.

„Zaštita životne sredine je jedno od glavnih, urgentnih pitanja i za Vladu i za državu, pitanje koje traži širok konsenzus građana, države, naučne i stručne javnosti. Istraživanja ukazuju na neraskidivu vezu klimatskih promena i sektora energetike, saobraćaja, industrije. Klima se na zemlji menjala, i danas smo svedoci porasta temperature, koja dovodi do zagađenja atmosfere i pojavu „ staklene bašte“. Zato, ovo nije problem samo Srbije, već globalni problem“, rekla je ministar Bogosavljević Bošković. nastavak

Sastanak Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović prisustvovla je danas sastanaku Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.  Koordinaciono telo razmatra najvažnija pitanja i usmerava poslove iz delokruga organa državne uprave u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

„Pregovaračko Poglavlje 27 – životna sredina je veoma kompleksno i zahtevno kako u pogled organizacione strukture, tako i u pogledu obavezu usaglašavanja sa propisima EU. nastavak

Uspešan nastavak saradnje u oblasti životne sredine

IMG_1255

„Moramo da se suočimo sa svim izazovima koji su pred nama i proističu iz Memoranduma koji je potpisan 2013. godine u oblasti  zaštite životne sredine. Važno je da učimo od boljih i koristimo primere dobre prakse, kao i da otvorimo dijalog na sva stručna i operativna pitanja, kako bi postigli što bolje rezultate i ostvarili što bolju saradnju“, rekla je danas državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na sastanaku sa zamenikom ekonomskog saveta francuske ambasade u Srbiji Louis-Charles Arrivé. nastavak

Biomasa-energetska budućnost Srbije

79804490654bb6b314d9e0260408140_orig

Srbija bi do 2030. godine, gde god može, trebalo bi da zameni uobičajena goriva, ugalj, naftu i mazut, obnovljivim energentima odnosno peletom ili briketima.

Za njihovu proizvodnju postoji veliki a neiskorišćen potencijal, izjavila je sekretar Odbora za životnu sredinu u Stalnoj konferenciji gradova i opština Ljubinka Kaluđerović. nastavak

Formirano savetodavno telo ministra za zaštitu životne sredine

???????????????????????????????

Na inicijativu ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežane Bogosavljević Bošković formirano je savetodavno telo ministra za zaštitu životne sredine. Osnovni zadatak ovog savetodavnog tela biće davanje sugestija, primedbi i predloga za predložene mere i aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Danas je u prostorijama ministarstva održan prvi inicijalni sastanak savetodavnog tela. Oblasti kojim ovo savetodavno telo baviti biće sistem zaštite i unapređenje stanja svih činilaca životne sredine – vazduh, voda, zemljište. nastavak

 

Obnovljiva energija na klimavim nogama

0,,18083729_303,00

Nemačka je ambiciozno ušla u projekat prelaska na korišćenje obnovljivih izvora energije. Ipak, reforma energetskog sektora je “zapela” i preti da ugrozi prestižni projekat vlade u Berlinu, smatra Rihard Fuks.

Onaj ko vozi automobil po poledici dobro zna da mora da bude oprezan kada koči. Ako prejako pritisne kočnicu, automobil će u sekundi skliznuti sa puta, okrećući se bez ikakve kontrole. Baš kao što naglo kočenje na poledici ne daje željeni rezultat, tako je i reforma zakona kojim je regulisana proizvodnja i distribucija ekološki podobne struje u Nemačkoj pogrešan način da se nastavi reforma energetskog sektora. nastavak

Privremeno ustupanje dela Ribarskog područja ,,Srbija – jugozapad”

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raskinulo Ugovor o ustupanju na korišćenje dela Ribarskog područja ,,Srbija – jugozapad”, zaključen sa korisnikom „SPDA Ecologic” d.o.o. iz Čačka, počev od 12. januara 2015. godine. Ribolovne vode ovog dela Ribarskog područja ,,Srbija – jugozapad” biće privremeno ustupljene na korišćenje, bez konkursa, zainteresovanim privrednim društvima, javnim preduzećima ili drugim pravnim licima, koja ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. tač. 1) – 6) Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br.128/14), do raspisivanja konkursa, a najduže na period od godinu dana. nastavak

Sastanak sa predstavnicima preduzeća koja se bave trgovinom lekovitim biljem i šumskim plodovima

20141225_093010-250x141

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, organizovalo je sastanak 25. 12. 2014. godine,  sa predstavnicima preduzeća koja se bave trgovinom lekovitim biljem i šumskim plodovima, kako bi se razmotrile najefikasnije procedure izdavanja  dozvola za sakupljanje, uvoz i izvoz vrsta pod kontrolom korišćenja i prometa, radi  unapređenja procesa njihovog izdavanja kao i efikasnijeg rešavnja problema koji su do sada definisani  u radu ovih preduzeća. nastavak

AC SU – Osvrt na 2014. godinu

IMG_0297

Građani polako shvataju da imaju pravo da budu obavešteni, da traže informaciju, ali i da imaju pravo na pravnu zaštitu po Arhuskoj konvenciji. U proteklih godinu dana Udruženju TERRA’S, odnosno Regionalnom Arhus centru Subotica, se javilo više od tridesetak građana sa različitim ekološkim problemima. Najveći broj njih je rešen u saradnji sa Kontakt centrom 024, a to su: orezivanje drveće, rupe u trotoaru, ambrozija i drugo korovsko bilje itd. nastavak