Energija u Nemačkoj je 2021.poskupela kao nikada do sada. Cene i dalje rastu. Potrošači i privreda trpe veliko opterećenje. nastavak>