Delegacija Srbije na konferenciji o biodiverzitetu u Norveškoj

BEOGRAD – Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan u svojstvu jednog od potpredsednika narednog zasedanja Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEA 5) predvodi delegaciju Republike Srbije na devetoj Konferenciji o biodiverzitetu u organizaciji Programa UN za životnu sredinu i na prvom sastanku Biroa UNEA 5, koji se održavaju od 2.-3. jula u Trondhajmu, Norveška.

Konferencija u Trondhajmu će se baviti izazovima postizanja vizije za biodiverzitet do 2050. godine, istražiti puteve potrebnih promena i doprineti razvoju globalnog okvira za biodiverzitet nakon 2020. godine.

Sastanak Biroa UNEA 5 biće posvećen radu na omogućavanju inkluzivnog, transparentnog i efikasnog procesa pripreme osnove za uspešnu realizaciju naredne Skupštine UN za životnu sredinu, koja će se održati 2021. godine u Najrobiju i koja će se nadovezati na delovanje i rezultate prethodnih skupština, sa ciljem jačanja aktivnosti, podsticanja dijaloga i izgradnje konsenzusa.

Prisustvo na navedenom događaju su potvrdili predsednik i potpredsednici 5. Zasedanja Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEA5).

Ministar Trivan će ovom prilikom imati i bilateralni susret sa ministrom životne sredine i klime Kraljevine Norveške Olom Elvestuenom koji je i predsedavajući predstojeće UNEA 5.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine