Javna rasprava raspravu o Nacrtu Akcionog plana za razvoj organske proizvodnje Grada Subotice

Pozivamo Vas na javnu raspravu o Nacrtu Akcionog plana za razvoj organske proizvodnje Grada Subotice u 2015. godini (APROPS), u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine u 14 časova u sali 213 na prvom spratu Otvorenog univerziteta Subotica.

Jedna od najvažnijih projektnih aktivnosti jeste izrada APROPS-a o čijem nacrtu će na javnoj raspravi govoriti članovi Radne grupe: nastavak