Tradicionalno dobri odnosi sa Francuskom uoči predstojeće Konferencije o klimatskim promenama u Parizu

francuski-ambasador-250x181

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković razgovarala je danas, sa francuskim ambasadorom u Beogradu, Kristin Moro.

„Današnja poseta je od izuzetnog značaja i potvrda je tradicionalno dobrih i stabilnih odnosa Republike Srbije i Republike Francuske kojima bez sumnje doprinosi i dobra saradnja u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine.“ rekla je nakon sastanka ministar Bogosavljević Bošković. nastavak

Zaplenjeni majmuni uspešno zbrinuti u specijalizovanom prihvatilištu u Španiji

2-Zaplena-Macaca-sylvanus-Horgos-29-oct-2012-250x188

Grupa za sprovođenje CITES konvencije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine je krajem prošle nedelje, u saradnji sa organizacijom AAP, španskim upravnim organom za CITES i zoološkim vrtom Palić, uspešno  zbrinula šest primeraka berberskih makaka (Macaca sylvanus) u specijalizovano prihvatilište za primate AAP Primadomus.

Pomenuti primerci berberskih makaka (3 mužjaka i 3 ženke), oduzeti su prilikom pokušaja krijumčarenja na graničnom prelazu Horgoš 29.oktobra 2012. godine. nastavak

Reciklaža u Republici Srbiji

IMG_1273-250x141

„Procenjuje se da se u Republici Srbiji reciklira od 10% do 15% otpada. Od 2003. godine do danas, zabeležen je nagli rast preduzeća koja se bave reciklažom otpada. Strategijom upravljanja otpadom, u okviru dugoročnih ciljeva koje RS treba da ispuni, zacrtan je cilj da u periodu od 2015. do 2019. godine je neophodno postići stopu iskorišćenja i reciklaže ambalažnog otpada (staklo, papir, karton, metal i plastika) na 25% od njegove količine“, rekla je državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na sednici Odbora za zaštiti životne sredine u Skupštini Srbije. nastavak

Održan sastanak sa predstavnicima Programa UN

IMG_1266-250x140

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine održali su radni sastanak sa predstavnicima Programa UN za razvoj na temu moguće saradnje po pitanju sprovođenja koncepta zelene ekonomije u Republici Srbiji u kontekstu održivog razvoja.

Na sastanku su razmotreni elementi za razvoj budućeg strateškog i operativnog okvira za zelenu ekonomiju, koji je zasnovan na međunardnim dokumentima i procesima poput Konferencije UN o održivom razvoju (Rio + 20) usvojenim 2012.godine, kao i zaključcima Komiteta za politiku životne sredine Ekonomske komisije UN za Evropu. nastavak

Održana obuka carinika za aerodromu „Nikola Tesla“ – sprečavanje ilegalne trgovine zaštićenim vrstama

CITES-Poster-1-213x300

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grupa za sprovođenje CITES konvencije, je u skladu sa preporukama nedavno zavšrenog IPA Twinning Light projekta „Jačanje kapaciteta organa nadležnih za sprovođenje CITES konvencije i propisa koji regulišu promet divljih vrsta u Srbiji” nastavila sa redovnom obukom nadzornih organa (carina, granična policija, inspekcija) i drugih relevantnih institucija (tužilaštvo i sudstvo) na temu CITES konvencije i sprečavanje ilegalne trgovine ugroženim vrstama divlje faune i flore.

Obuka je održana i za carinike koji kontrolišu putnički saobraćaj na međunarodnom aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. nastavak

Podizanje javne svesti građana jedan od prioriteta u borbi protiv klimatskih promena

savet-1-250x188

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković predsedavala je danas prvom sednicom Nacionalnog saveta za klimatske promene.

„Zaštita životne sredine je jedno od glavnih, urgentnih pitanja i za Vladu i za državu, pitanje koje traži širok konsenzus građana, države, naučne i stručne javnosti. Istraživanja ukazuju na neraskidivu vezu klimatskih promena i sektora energetike, saobraćaja, industrije. Klima se na zemlji menjala, i danas smo svedoci porasta temperature, koja dovodi do zagađenja atmosfere i pojavu „ staklene bašte“. Zato, ovo nije problem samo Srbije, već globalni problem“, rekla je ministar Bogosavljević Bošković. nastavak

Sastanak Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović prisustvovla je danas sastanaku Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.  Koordinaciono telo razmatra najvažnija pitanja i usmerava poslove iz delokruga organa državne uprave u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

„Pregovaračko Poglavlje 27 – životna sredina je veoma kompleksno i zahtevno kako u pogled organizacione strukture, tako i u pogledu obavezu usaglašavanja sa propisima EU. nastavak

Uspešan nastavak saradnje u oblasti životne sredine

IMG_1255

„Moramo da se suočimo sa svim izazovima koji su pred nama i proističu iz Memoranduma koji je potpisan 2013. godine u oblasti  zaštite životne sredine. Važno je da učimo od boljih i koristimo primere dobre prakse, kao i da otvorimo dijalog na sva stručna i operativna pitanja, kako bi postigli što bolje rezultate i ostvarili što bolju saradnju“, rekla je danas državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na sastanaku sa zamenikom ekonomskog saveta francuske ambasade u Srbiji Louis-Charles Arrivé. nastavak

Biomasa-energetska budućnost Srbije

79804490654bb6b314d9e0260408140_orig

Srbija bi do 2030. godine, gde god može, trebalo bi da zameni uobičajena goriva, ugalj, naftu i mazut, obnovljivim energentima odnosno peletom ili briketima.

Za njihovu proizvodnju postoji veliki a neiskorišćen potencijal, izjavila je sekretar Odbora za životnu sredinu u Stalnoj konferenciji gradova i opština Ljubinka Kaluđerović. nastavak

Formirano savetodavno telo ministra za zaštitu životne sredine

???????????????????????????????

Na inicijativu ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežane Bogosavljević Bošković formirano je savetodavno telo ministra za zaštitu životne sredine. Osnovni zadatak ovog savetodavnog tela biće davanje sugestija, primedbi i predloga za predložene mere i aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Danas je u prostorijama ministarstva održan prvi inicijalni sastanak savetodavnog tela. Oblasti kojim ovo savetodavno telo baviti biće sistem zaštite i unapređenje stanja svih činilaca životne sredine – vazduh, voda, zemljište. nastavak