Srbija

Otvoren novi pogon za reciklažu

IMG_1521

„Kompanija Grintek je pravi primer vizije za razvoj i zaštitu životne sredine kakvu ima Vlada Republike Srbije za ovaj sektor kroz transfer i primena novih tehnologija, otvaranje novih radnih mesta, razvoj zelene industrije, zaštita prirodnih resursa ponovnim iskorišćavanje materijala, smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović prilikom otvaranja novog reciklažnog pogona u Mladenovu.

Kompanija GRINTEK je posluje 10 godina u Srbiji, počela je sa 30 zaposlenih i 1800 tona recikliranog PET otpada, dok danas pokriva 60% teritorije Srbije i reciklirali su 8200 tona i zapošljavaju 130 ljudi. nastavak

Preventivna zaštita od požara

IMG_2159-250x188

Drugi radni sastanak Stručno-oprativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije održan je u Nacionalnom parku „Fruška gora sa ciljem sagledavanja i unapređenja stanja, preduzimanja preventivnih i operativnih mera, radi zaštite od požara na teritoriji Republike Srbije. nastavak

Klimatske promene kao realnost u Srbiji i EU – izazovi, odgovori i mogućnosti

IMG_1427

„Borba protiv klimatskih promena jedna je od najbitnijih tema međunarodne zajednice, posebno ove godine, jer se očekuje usvajanje novog međunarodnog dogovora o obavezama za period posle 2020. godine. Okvirna konvencija UN o promeni klime definisala je cilj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, a način postizanja ovog cilja, za period 2008-2012. godina, bio je utvrđen Kjoto protokolom. S obzirom da su obaveze iz Protokola istekle, pregovori o obavezama za period posle 2012. započeti su 2007. godine i još uvek traju. nastavak

Izgradnja regionalne deponije u Subotici od juna

12a

U Subotici je održan sastanak između predstavnika Ministarstva poljoprivredei zaštite životne sredine, grada i EU. Na sastanku je bilo reči o projektu Regionalne deponije, kao i drugim ekološkim projektima. Rečeno je da bi prvi građevinski radovi na izgradnji Regionalne deponije trebalo da počnu u junu i da se ceo projekat završi do 28.januara 2017.godine.

„Za izgradnju Regionalnog centra upravljanja otpadom kroz IPA 2012 obezbeđeno je od strane EU 21 milion evra, a Ministarsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obezbedilo je 3,2 miliona evra za nabavku opreme za javna komunalna preduzeća, a lokalne samouprave treba da obezbede 984.000 evra za izgradnju reciklažnih dvorišta“, rekla je državni sekretar Stana Božović. nastavak

Zbrinjavanje opasnog otpada u Šapcu i Bariču toku 2015. godine

U budžetu za 2015. godinu planirana su i odobrena sredstva za dva prioritetna projekta zbrinjavanja opasnog otpada Prva iskra, Barič i „ECO-GAS MGS“, Šabac. Opasan otpad koji se nalazi na ovim lokacijama biće konačno zbrinut u toku 2015. godine.

Država je već izdvojila 120 miliona dinara da bi se do kraja maja zbrinulo oko 750 tona opasnog otpada sa lokacije u Bariču. nastavak

Evropska komisija produžila za dva meseca rok za planove Srbiji

Evropska komisija produžila je za dva meseca rok Srbiji za dostavljanje planova za sve oblasti zaštite životne sredine, rekla je danas državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović prilikom otvaranja Međunarodne konferencije „Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom“.

„U okviru pregovora o pristupanju EU u novembru prošle godine održan analitički skrining na kojem je Srbija iznela stanje u oblasti životne sredine i kada je dogovoreno da do 12. aprila 2015. Srbija dostavi posebe planove sa rokovima. Dobro je da smo pre dva dana dobili pomeranje tih rokova za dva meseca, što nam daje mogućnost da revidiramo te planove sa svim subjektima“, rekla je državni sekretar Božović. nastavak

Srbija može biti lider u regionu po pitanju ekologije

fotografija-250x166

„Srbija može biti ekološka država u pravom smislu te reči i lider u regionu, kada je reč o zdravoj okolini“, izjavila je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković u Skupštini Srbije.

Obrazlažući izmene tri zakona iz oblasti zaštite životne sredine, ministar Bogosavljević Bošković istakla je da je jasno da oblast zaštite životne sredine zahteva velike troškove, ali da može biti jedna od najvećih razvojnih šansi Srbije. nastavak

Upravljanje otpadnim vozilima

autootpad-1-250x188ta

Regionalna privredna komora Kraljevo  u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, organizovala je u Čačku, prezentaciju Pravilnika o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, zajedno sa privrednim subjektima koji se bave uvozom i prodajom i servisiranjem motornih vozila kao i predstavnici operatera za upravljanje otpadnim vozilima. nastavak

Pripreme za primenu direktive EU kojom se smanjuje zagađenje

Srbija će se na putu ka EU suočiti sa izazovom da pronađe balans između ispunjavanja zahteva za uvođenje evropskih standarda u energetici i očuvanja ekonomskih interesa.

Na to je 20. februara na skupu o održivom razvoju energetike ukazao pomoćnik ministra energetike Srbije Miloš Banjac, koji je najavio da ove godine počinje izrada dokumenata za primenu Evropske direktive o velikim ložištima, čiji cilj je smanjenje zagađenja sumpor dioksidom, azotnim oksidom i prašinom. Prihvatanje standarda će, ukazano je na konferenciji, biti od koristi i građanima zbog smanjenja zagađenja. nastavak

Održane obuke za industriju

20150204_145347-250x188

U cilju blagovremene pripreme sektora industrije za obaveze koje se odnose na sprovođenje Sistema trgovine emisionim jedinicama GHG, a koje predstoje po usvajanju Zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je, uz podršku EU, organizovalo jednodnevne  tehničke obuke početkom februara 2015. godine u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. nastavak

Obuke za Sistem trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte

IMG_1286-2-250x148

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović otvorila je danas skup povodom obuka industrije za Sistem trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte.

„Sistem trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte je u Evropskoj uniji jedan od ključnih načina za smanjenje emisija, ali i povećanje efikasnosti i unapređenje industrijske proizvodnje. Vaše pokazano interesovanje i broj predstavnika industrijskih i postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije, dobar su osnov za dalju saradnju i uspostavljanje efikasnog Sistema monitoringa, izveštavanja i verifikacije emisija gasova sa efektom staklene bašte u Republici Srbiji. Ovo na način koji će omogućiti Vladi da ispuni zahteve usklađivanja sa zakonodavstvom EU, ali i industriji da poveća konkurentnost i budete ravnopravna sa sličnim postrojenjima u državama članicama Evropske unije“, rekla je državni sekretar Stana Božović. nastavak

Upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju

8-250x188

„Ovo je izuzetno važna godina, kako za Republiku Srbiju, tako i za ceo region. Kroz zajednički rad, sagledaćemo važnost regionalne saradnje, naročito u aktivnostima koje se tiču zaštite životne sredine, a posebno zaštite voda. Ovo je velika obaveza i odgovornost koja nam je poverena, ali i mogućnost da republika Srbija doprinese progresu u svim oblastima u regionu. Posebno ističem oblast upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS, povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju“, rekla je u svom uvodnom obraćanju državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana na 23. OEBS Ekonomskom i ekološkom forumu, koji se održao u Beču sa temom “Upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju”. nastavak

Izgradnja Regionalne deponije Kalenić

Danas je u Valjevu održan sastanak predstavnika 11 gradova i opština kolubarskog regiona sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i preduzećem “Eko-Tamnava”. Cilj ovog sastanka bio je podrška izgradnji regionalne deponije komunalnog otpada Kalenić, za koju će sredstva biti obezbeđena iz fondova Evropske unije.

Ovaj projekat je značajan sa aspekta ekologije, zdravlja, ali i ukupnih socijalno- ekonomskih komponenti, jer rešava jedan od najvećih problema sa kojima se suočava celo ovo područje. “U nekom dugoročnom periodu možemo razgovarati o podršci Ministarstva u bilateralnoj saradnji sa drugim zemljama i u nekom novom modelu javnog i privatnog partnerstvanastavak

Prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije železničkih pruga

21702-sine

U Plavoj sali Gradske kuće u četvrtak će biti održana prezentacija, a zatim i javna rasprava na teme Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica Teretna, odnosno Subotica – Čikerija – Bačalmaš – Baja.

U četvrtak od 10 časova biće održana javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica Teretna. Javna rasprava će se održati u Plavoj sali Gradske kuće. nastavak

Organska hrana za zdrav organizam

555660_deca-urucuju-poklon-sliku-direktoru-marketinga-imleka-srdanu-popovicu-foto-promo_f

Organski proizvodi su sve prisutniji u svakodnevnom životu. Ljudi sve više pažnje obraćaju na to čime se hrane, odakle dolaze namirnice koje konzumiraju, da li su tretirane raznim preparatima ili su prirodne.

Priliku da nešto više saznaju o tome, učenici trećeg razreda Osnovne škole „Ruđer Bošković” imali su u aprilu ove godine na jedinoj sertifikovanoj organskoj farmi u našoj zemlji „Global seed” u Čurugu. nastavak

Raskid ugovor sa „SPDA Ecologic”

lim-reka-e1420022566649-250x157

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raskinulo Ugovor o ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija – jugozapad”, zaključen sa korisnikom „SPDA Ecologic” d.o.o. iz Čačka, od 12. januara 2014. godine.

Ribolovne vode dela Ribarskog područja ,,Srbija – jugozapad” biće privremeno ustupljene na korišćenje, bez konkursa, zainteresovanim privrednim društvima, javnim preduzećima ili drugim pravnim licima, koja ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. tač. 1) – 6) Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br.128/14), do raspisivanja konkursa, a najduže na period od godinu dana. nastavak

Potpisan Sporazum za regionalnu deponiju „Halovo“

dsc-1916-250x141

U Gradskoj upravi u Zaječaru potpisan Sporazum o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom. Sporazum su potpisali su predstavnici opština Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor, Knjaževac i Boljevac i Grad Zaječar.

Lokalne samouprave, potpisnice Sporazuma su njime uredile ciljeve i zadatke u upravljanju komunalnim otpadom, finansiranje pripremnih aktivnosti, kao i izgradnju zajedničkog regionalnog centra za upravljanje otpadom, način formiranja i nadležnosti zajedničkog međuopštinskog tela, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje upravljanja komunalnim otpadom. nastavak

Državni sekretar Stana Božović u poseti Kragujevcu

DJD_9542_resize-250x166

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović posetila je danas grad Kragujevac povodom inicijalnog sastanka oko dogovora o osnivanju istraživačkog centra i uspostavljanju sistema za sakupljanje, transport i tretman klaničnog otpada radi dobijanja biogasa i električne energije, kao i dogovora oko izgradnje regionalnog centra za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Domaćin sastanka bio je gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. Sastanku su prisustvovali Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Slobodan Arsenijević, predstavnici Univerziteta u Kelnu, direktor Uprave za veterinu Dejan Bugarski, predstavnici Grada Kragujevca, predstavnici kompanije Por Verner i Veber. nastavak

Projekat 10 godina od uspešnog vraćanja dabra u Srbiju

IMG_20141114_113414-250x187

U Specijalnom rezervatu prirode Zasavica obeleženo je Projekat 10 godina od uspešnog reintrodukcije dabra u Srbiju u saradnji Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Biološkog fakulteta u Beogradu i Specijalnog rezervata prirode Zasavica, a uz donaciju Bavarske nevladine organizacije. u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. U ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine skup je pozdravio pomoćnik ministra Slobodan Erdeljan.

Evropski dabar je sa ovih područja iščezao pre više od stotinu godina. Dabar je nekada živeo u Srbiji, u slivu Dunava, Morave i Save. Zasavica je bila njegovo omiljeno stanište. Dabar je zbog prekomernog izlovljavanja iščezao sa Zasavice verovatno pre stotinak godina, a možda i kasnije. nastavak

’’Značaj informisanja građana u primeni ekološke regulative“

U Novom Sadu je 14. novembra 2014. g. održan seminar pod nazivom ’’Značaj informisanja građana u primeni ekološke regulative“, u sklopu projekta “Unapređenje stanja životne sredine i jačanje ekološke svesti primenom Arhuske konvencije“.

Na seminaru su se okupili predstavnici lokalnih institucija, javnih preduzeća, NVO-a i medija sa teritorije Južnobačkog okruga, kao i predstavnici institucija AP Vojvodine. Eminentni stručnjaci su održali predavanja na teme implementacije Arhuske konvencije u Srbiji, strateška procena kao instrument u određivanju uticaja na životnu sredinu, upravljanje opasnim otpadom, kao i obaveze lokalnih samouprava u implementaciji lokalnog plana upravljanja otpadom. nastavak