Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2017. godini.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, na osnovu člana 15. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS” br. 31/05, 45/05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11), raspisuje

KONKURS za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2017. godini. nastavak

Počinje „aklimatizacija“ lokalnog razvoja

20170221_115136_resize

Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, potpisale su danas projektni dokument kojim i zvanično počinje realizacija petogodišnjeg projekta za “Lokani razvoj otporan na klimatske promene”.

Projektom koji je namenjen prilagođavanju lokalnog privrednog i društvenog razvoja na klimatske promene usmeriće se ukupno 12 miliona američkih dolara na inovativna rešenja za izazove smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, saobraćaja, inovativnih modela poslovanja, tehničkih i tehnoloških inovacija, a posebno na upotrebu informacionih tehnologija u ove svrhe. nastavak

Pešačke zone u Beogradu podižu kvalitet života ljudi

88f0c9cc046b8314436dd79391511665_2812930214

Jedan od najvećih problema u Beogradu bila je nepokrivenost planovima detaljne regulacije, na čemu se poslednjih godina instistira jer je to način da se gradi planski i legalno, rekao je danas glavni urbanista Milutin Folić. On je gostujući na Televiziji Studio B podsetio da je samo tokom protekle godine usvojeno 67 planova detaljne regulacije.

– To je bio preduslov da je danas veći deo Beograda, više od pedeset procenata, pokriven planskom dokumentacijom, što znači da građani legalno mogu da grade, a samo izdavanje dozvola, koje se radi elektronskim putem, ubrzano je. Tako se smanjuje „divlja” gradnja, puni se budžet i nadalje od tog novca ulaže se u infrastrukturu – istakao je Folić. nastavak

Srbija u smeću do guše

1106461072

Verovatno bi i danas Oskar Davičo Srbiju slavio kao pesmu među narodima, a da li bi je naš poeta i dalje video „među šljivama“, kao u jednoj od njegovih najlepših pesama nastaloj još 1939. godine. Teško. Srbija danas živi među 3.500 divljih deponija.

Srbija bi, prema EU direktivi, do 2028. godine trebalo da bude bez ijedne divlje deponije. Krajem prošle godine, na skupu o reciklaži, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Aleksandar Vesić priznao je da u Srbiji ima više od 3.500 nelegalnih deponija. Reč je o većim, manjih je pak daleko više. nastavak

Srbija na putu dostizanja evropskih standarda u oblasti upravljanja vodama i upravljanja otpadom

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine održan je prvi sastanak nadzornog odbora programa pod nazivom „Dalja implementacija Strategije aproksimacije u oblasti životne sredine“, koji se realizuje iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Cilj projekta je da pruži odgovore na pitanja na koji način, kada, koliko, za koje namene i za koje tačno projekte u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama treba da se izdvoje sredstva u narednom periodu.
Rezultate ovog projekta će Vlada Republike Srbije koristiti u pripremi za sadržaj pregovaračke pozicije pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom i predstavljaće osnovu za traženje prelaznih perioda za direktive za koje su potrebna velika finansijska ulaganja.

„Vlada Republike Srbije je planirala dostizanje prosečnih evropskih standarda u oblasti životne sredine u narednih 25 godina. To podrazumeva da će Srbija biti u obavezi da u narednom periodu povećava izdvajanja za životnu sredinu kako bi došla na više od 200 miliona evra godišnje investicija u razvoj infrastrukture i kako bi dostigla zacrtane ciljeve u planiranom vremenskom roku“, istakla je Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Za buduće uspešno pregovaranje u ovoj oblasti neophodno je dobro strateško planiranje koje će omogućiti ovaj projekat, jačanje institucionalnih kapaciteta i uspostavljanje stabilnog sistema finansiranja kroz reformu Zelenog fonda na način da odgovara realnim potrebama višegodišnjeg planiranja i finansiranja infrastrukturnih projekata.

Projekat „Dalja implementacija Nacionalne strategije aproksimacije u oblasti životne sredine“ traje do oktobra 2018. godine i obuhvata aktivnosti koje se odnose na tri glavne komponente: jačanje institucija za sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine, jačanje kapaciteta za planiranje sprovođenja EU Direktiva koje zahtevaju značajna finansijska ulaganja (posebno u oblasti voda i otpada) i jačanje kapaciteta za investiciono i finansijsko planiranje projekata u oblasti životne sredine.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije.

Potrebno efikasnije unapređenje sistema upravljanja otpadom u Srbiji

Bozovic-1

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović izjavila je da Republika Srbija u narednom periodu mora obezbediti uslove za realizaciju strateški važnih aktivnosti koje će doprineti efikasnom i efektivnom unapređenju postojećeg sistema upravljanja otpadom, kroz reviziju zakonodavnog okvira i usvajanja novog modela finansiranja.

Božović je na četvrtoj konferenciji Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije u Aranđelovcu rekla da su u kratkoročnom periodu sve lokalne samouprave obavezne da izrade regionalne i lokalne planove upravljanja otpadom, sa obavezom primarne separacije u domaćinstvima. nastavak