Plan rada inspekcijskog nadzora za 2017. godinu inspekcija u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine, inspekcija za zaštitu od jonizujućih zračenja i  inspekcija za  ribarstvo, u okviru Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, pripremile su, saglasno odredbama člana 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15) Planove inspekcijskog nadzora za 2017. godinu.

Planovi su, nakon pribavljenih mišljenja organa državne uprave, usvojeni od strane Koordinacione komisije. nastavak

Izveštaj o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u skladu sa nadležnostima u vršenju inspekcijskog nadzora u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine, održivom korišćenju ribljeg fonda i zaštiti od jonizujućih zračenja sačinio je Izveštaj o radu za 2016. godinu.

Ostvareni rezulatati prikazani u Izveštaju o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu nedvosmisleno ukazuju da je osvojena još jedna stepenica na putu izgradnje efikasnog sistema sprovođenja mera zaštite životne sredine, jačanju svesti za očuvanje životne sredine, kao i implemetaciji pravnih tekovina EU. nastavak

Mali: Beograd ulaže u obnovljive izvore energije

d7bc36c500817a0204213d456a3cb750_8281543506

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge potpisali su danas u Starom dvoru Aneks sporazuma o realizaciji projekta „Kombinovana toplana i elektrana (KTE) u Padinskoj skeli koja za gorivo koristi biomasu”. Ovim aneksom povećana su sredstva švajcarske vlade za realizaciju projekta.
Projekat predviđa izgradnju Kombinovane toplane – elektrane (KTE) u Padinskoj skeli koja za gorivo koristi biomasu, energetsku rehabilitaciju škole „Olga Petrov” i bolnice „Dr Laza Lazarević”, kao i izgradnju toplovoda. nastavak

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisuje Javni poziv za servise iz rashladnog i klimatizacionog sektora

U okviru NCPP projekta (Nacionalni plan za isključivanje iz upotrebe potpuno halogenovanih ugljovodonika) obezbeđeno je 100 kompleta opreme-alata za ispravno postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte prilikom servisiranja rashladne i klimatizacione opreme koja sadrži ove supstance. Deo opreme-alata raspoređen je uspostavljenim trening centrima za obuku servisnih tehničara iz rashladnog i klimatizacionog sektora, kao i servisima odabranim u okviru prethodnog javnog poziva objavljenog na sajtu Ministarstva 10. avgusta 2016. godine. Preostali kompleti opreme-alata namenjeni su za velika preduzeća koja proizvode, montiraju i servisiraju rashladne sisteme sa punjenjem većim od 30 kg rashladnog sredstva (5 kompleta za velike servise) i mala preduzeća koja proizvode, montiraju i servisiraju rashladne sisteme sa punjenjem manjim od 30 kg rashladnog sredstva (25 kompleta za male servise). Raspodela opreme-alata vršiće se preko Ozonske kancelarije Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. nastavak