Uspostavljanje sistema za primenu ocene prihvatljivosti u republici Srbiji

slika1

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa TAIEX programom Evropske Komisije, organizvalo je od 24. do 25. novembra, dvodnevni seminar pod nazivom  ,,Uspostavljanje sistema za primenu Ocene prihvatljivosti u Republici Srbiji”. Seminar je prvenstveno bio namenjen predstavnicima državnih organa i organizacija sa ciljem jačanja kapaciteta svih relevantnih aktera na nacionalnom i regionalnom nivou koji su odgovorni za implementaciju Direktive o staništima i sistema za ocenu prihvatljivosti. Jedan od važnih zadata je bilo i upoznavanje sa iskustvima zemalja Evropske Unije u primeni postupka Ocene prihvatljivosti i sinergizam ovog postupka sa strateškom procenom i procenom uticaja na životnu sredinu. nastavak

Obnovljive energije će se do 2021. razvijati brže od predviđenog

5520882a7ac94c6f8a8c9c3401ab9cdc

Proizvodnja energije iz solarnih i vetroelektrana, i drugih obnovljivih izvora, rašće brže od predviđenog u svetu do 2021., pod učinkom povoljnijih politika i smanjenja troškova proizvodnje, obavila je Međunarodna agencija za energiju.

U narednih pet godina, takođe trebali bi opasti troškovi solarne energije za 25 odsto dok će se troškovi kada se radi o ekološkoj energiji smanjiti za 15 odsto, procenjuje Agencija, koja je inače često u prošlosti kritikovana zbog opreznih predviđanja o proizvodnji zelene energije. nastavak

Segment na visokom nivou Konferencije UN o promeni klime

image-0-02-05-5471c1f3128d7da6591e86fc103000ac1dbe8f83e82f907aee4cba7166fe4629-v

Segment na visokom nivou Konferencije o promeni klime pod okriljem Okvirne konvencije UN o promeni klime otvoren je u utorak, 15. novembra svečanom ceremonijom koju je otvorio Kralj Maroka Muhamed 6. Kralj Maroka i naglasio je značaj podizanja znanja i svesti o problemu klimatskih promena, ali i obrazovanja kao ključnog za efikasnu borbu protiv ovog problema.

U uvodnom delu, učesnicima su se, obratili i Generalni sekretar UN Ban Ki Mun, Patricia Espinoza, izvršni sekretar Okvirne konvencije UN o promeni klime i Fransoa Oland, predsednik Republike Francuske. Govornici su podvukli da klimatske promene predstavljaju globalnu pretnju miru i stabilnosti, kao i da direktno već ugrožavaju živote velikog broja stanovnika na zemlji. Pružili su dodatnu podršku pregovorima u Marakesu kako bi isti doveli do postizanja dogovora do kraja ove Konferencije, ali i u narednih par godina o detaljima neophodnim za punu i efikasnu implementaciju Sporazuma iz Pariza. Pozvali su države da povećaju svoje ambicije za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i da zajednicki unaprede tehnološka i inovativna rešenja od znacaja za smanjenje emisija, ali i prilagodjavanja na izmenjene klimatske uslove. Posebno je naglašena i uloga industrije, privatnog sektora, kao i lokalnih samouprava u borni protiv klimatskih promena, kao neophodne da bi se postigli ambiciozni globalni ciljevi. nastavak

Nova klima preti novim prirodnim katastrofama

1108488247

Klimatske promene veoma se brzo razvijaju, a podaci ukazuju da temperatura u celom svetu ide ka „vrućoj zoni“, stvarajući „novu klimu“ koja preti gubitkom životnog balansa i poremećajima koje nije moguće predvideti, upozorili su danas u Marakešu prirodnjački stručnjaci.

Sve te globalne promene, kako su objasnili, uslovljavaju prirodne katastrofe, koje zahvataju sve oblasti Zemlje, kao što su oluje, poplave, požari, poremećaji, koji utiču na zdravlje ljudi kroz hranu i vodu, kao i na pojavu raznih novih bolesti, „komaraca tigrova“, odumiranje flore i faune…nastavak

Globalna konferencija o promeni klime u Marakešu, Maroko

22. Konferencija članica Okvirne konvencije UN o promeni klime počela je 7. novembra u Marakešu, Maroko, plenarnim zasedanjima glavnih tela Okvirne konvencije UN o promeni klime. Konferencija će trajati dve nedelje, a segment na visokom nivou koji podrazumeva učešće na predstavnika država i Vlada na višem hijerarhijskom nivou počinje u utorak, 15. novembra.

Cilj Konferencije je formulisanje okvira koji će obezbediti sprovođenje Sporazuma iz Pariza. Očekivanja od Konferencije su velika, s obzirom na postizanje dogovora u Parizu, ali i činjenicu da je ovaj Sporazum do sada ratifikovalo 100 država čime je isti stupio na snagu 4. novembra ove godine. nastavak

 

Održan seminar u Karakuši

20161026_110643

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i JP „Vojvodinašume“ realizovalo je jednodnevni seminar na temu „Zaštita i upravljanje staništem orla belorepana u Republici Srbiji“, u objektima JP Vojvodinašume“, u Posavskom lovištu Karakuša, u Rumi, 26. 10. 2016. godine.
Na skupu su učesvovali predstavnici nadležnih organa i organizacija iz oblasti zaštite prirode i upravljanja šumskim resursima na republičkom i pokrajinskom nivou kao i predstavnici civilnog društva. nastavak