ŠVEDSKA DONIRA SRBIJI TRI MILIONA EVRA ZA EU PREGOVORE IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

ucesnici-konferencije-program-pripreme-za-eu-pregovore-u-oblasti-zivotne-sredine-envap-3

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Švedska agencija za životnu sredinu potpisale Sporazum o saradnji za Program „ENVAP 3“

Danas je zvanično predstavljen Program „Priprema za pregovore u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, u oblasti zaštite životne sredine – ENVAP 3“, za čiju će realizaciju Vlada Kraljevine Švedske donirati Vladi Srbije tri miliona evra. Program će biti usmeren na podršku resornom Ministarstvu, pregovaračkoj grupi za pripremu pregovora, Agenciji za životnu sredinu, kao i na sprovođenje komunikacionih strategija neophodnih za uspešnu realizaciju Programa.
„Ekologija je veoma važna oblast kojom se treba kontinuirano i temeljno baviti i koja zahteva koordinisano delovanje svih relevantnih institucija, ali i samih građana. Donacija Vlada Kraljevine Švedske, čija je vrednost oko tri miliona evra, treba da pomogne Vladi Srbije na njenom putu evrointegracija, a s obzirom na to da je Poglavlje 27, koje se tiče zaštite životne sredine, jedno od najskupljih i najzahtevnijih poglavlja u pregovaračkom procesu, veoma je važno da se ova pomoć iskoristi na pravi način i usmeri na rešavanje važnih problema iz ove oblasti. Vlada Kraljevine Švedske investira oko 100 miliona evra ukupne razvojne pomoći Srbiji, jer je to u interesu obeju zemalja i strateška podrška Srbiji na njenom putu ka EU“, istakao je Nj.E. Jan Lundin, ambasador Švedske u Srbiji.
Do sada je Vlada Kraljevine Švedske najviše od svih ostalih država članica Evropske unije pomagala Srbiji kada je u pitanju rešavanja problema iz oblasti zaštite životne sredine, a ova donacija nastavak je njihove nesebične podrške našoj zemlji.
„Iako je životna sredina kompleksno poglavlje, Vlada Srbije i resorno Ministarstvo u martu mesecu ove godine, uz podršku međunarodnih i domaćih eksperata, dobili su podršku Evropske komisije koja je preporučila otvaranje Poglavlja 27, bez početnih merila. Znamo da nas tek nakon otvaranja poglavlja čeka najvažniji posao, te nam je finansijska pomoć Vlade Kraljevine Švedske više nego dragocena, jer je dobra priprema za pregovore od vitalnog značaja za njihovu uspešnost. O njihovoj kompleksnosti svedoči i podatak da nas očekuje veliki posao u okviru sektora vodosnadbevanja, upravljanja otpadom, otpadnih voda i industrijskog zagađenja, u koje će se u narednih 25 godina investirati preko 10 milijardi evra“, rekla je Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Vlada Republike Srbije je ove godine usvojila četiri sporazuma u oblasti životne sredine – Podrška razvoju infrastrukture u oblasti životne sredine (EISP), Program razvoja prioritetne infrastrukture u oblasti životne sredine (PEID), Upravljanje hemikalijama i Program priprema za pregovore u procesu pristupanja EU u oblasti zaštite životne sredine (ENVAP 3). Na današnjoj konferenciji, za Program „ENVAP 3“ je zvanično potpisan Sporazum o saradnji između resornog Ministarstva i Švedske agencije za životnu sredinu, koji su potpisali Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva i Ulrik Vestman, visoki predstavnik Švedske agencije za životnu sredinu.
Imajući u vidu da Srbiju na putu do Evropske unije čekaju brojni izazovi, veoma je važno da se i javnost upozna sa Programom koji se tiče pripreme za pregovarački proces. „Bitna komponentna ovog Programa je i komunikacija sa građanima, kako bi se povećala vidljivost reformi u različitim segmentima životne sredine. Mediji će u tome imati ključnu ulogu, jer je neophodno približiti građanima važnost zaštite životne sredine, ali i upoznati ih sa rezultatima pregovora iz ove oblasti“, naveo je Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije.

Zaštita životne sredine jedna od prioritetnih oblasti saradnje Srbije i Slovenije

img_3133

Državna sekretarka, dr Stana Božović, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, učestvovala je na zajedničkoj sednici Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije, kao i na bilateralnim razgovorima sa predstavnicima Vlade Republike Slovenije zaduženim za sektore i saradnju u oblasti zaštite životne sredine.

“Srbiju na putu članstva ka Evropskoj Uniji očekuju suštinske i značajne reforme koje će našim građanima omogućiti visok životni standard i zdravu životnu sredinu u kojoj će da rastu, obrazuju se, rade i usavršavaju. U narednih 25 godina očekuje nas preko 10 milijardi eura investicija u sektore vodosnadbevanja, upravljanja otpadom, otpadnim vodama i industrijskim zagađenjem. Očekuje nas izgradnja 320 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji će trenutni procenat od 8% prečišćavanja otpadnih voda podići na 99%, kao i uspostavljanje još 17 regionalnih sistema za upravljanje otpadom, čime će se procenat sakupljanja od 60% podići na 100%, a procenat razdvajanja i reciklaže komunalnog otpada sa 5% na 50%.“, istakla je Stana Božović. nastavak

Struja plaćena uništenjem reka

36046403_303

Zemljama na crnomorskom i jadranskom slivu preti gradnja hiljada malih hidroelektrana. Ideja je dobijanje zelene energije iz obnovljivog izvora, ali su ekološke posledica zapravo katastrofalne. Primer za to je Hrvatska.

Rastući interes privatnih ulagača za investiranje u male hidroelektrane izaziva poslednjih godina veliku uznemirenost hrvatskih ekoloških aktivista. Ulaganja su privučena javnim olakšicama za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, no takva državna politika otvorila je, po svemu sudeći, prostor za ugrožavanje prirodnih vodotoka – najčešće manjih rijeka, od Slavonije do Dalmacije. Kritike na račun takvog razvoja odjekuju ponajviše na lokalnim nivoima, pri gradskim i županijskim instancama. Jedna od sredina koje su izrazito pogođene novom praksom jest ona karlovačka, u gradu ponosnom na četiri do sada dobro očuvane reke, ali i zabrinutom nad njihovom daljom sudbinom. nastavak

Otvoren Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa „EcoFair 2016“

1210_bozzovich_govor

„Srbiju na putu članstva ka EU očekuju suštinske i značajne reforme koje će našim građanima omogućiti visok životni standard i zdravu životnu sredinu u kojoj će da rastu, obrazuju se, rade i usavršavaju. U narednih 25 godina očekuje nas preko 10 milijardi eura investicija u sektore vodosnadbevanja, upravljanja otpadom, otpadnim vodama i industrijskim zagađenjem. Očekuje nas izgradnja 320 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i uspostavljanje još 17 regionalnih sistema za upravljanje otpadom“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović. nastavak

Održan 8. seminar za upravljače zaštićenih područja „Održivi turizam u sistemu upravljanja zaštićenim područjima

dsc05762

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektor za zaštitu životne sredine organizovao je u saradnji sa Javnim preduzećem „Srbija šume” 8. seminar za upravljače zaštićenih područja pod nazivom „Održivi turizam u sistemu upravljanja zaštićenim područjima, u periodu od 4. do 5. oktobra 2016. godine u Parku prirode „Stara planina“.
Cilj seminara je bio predstavljanje mogućnosti održivog razvoja turizma u zaštićenim područjima, usmerenog ka uspostavljanju ekoturizma i seoskog turizma, kao delatnostima koje direktno zavise od kvaliteta prirode i učešća lokalne zajednice, a sve u cilju ostvarivanja ekoloških, socijalnih i ekonomskih funkcija održivog razvoja. Seminar je održan osmu godinu za redom, te je kao i prethodnih godina, tema bila aktuelna i pružila je dosta mogućnosti za razvoj i unapređenje zaštićenih područja, odnosno promociju i vidljivost zaštićenih područja. Kako se društvo menja, nove oblasti i načini upravljanja postaju relevantni za uspešno funkcionisanje zaštićenih područja. Tradicionalno upravljanje zaštićenim područjima u kome je jedina funkcija zaštita, odavno je prevaziđeno. Danas upravljači moraju imati funkcionalan način upravljanja, koji je u skladu sa društvenim potrebama i razvojnim prioritetima. Novi pristup podrazumeva menadžersku kontrolu, zaštitu vrsta i staništa i povezanost zaštite i ekonomskog razvoja. nastavak

 

Parlamentarci nemačke Zelene stranke izrazili podršku Srbiji na putu ka EU

vest-2

“Nakon održanih sastanaka u Briselu, i dostavljanja našeg dokumenta “Status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnog okvira Evropske Unije za poglavlje 27, Životna sredina i klimaske promene“ Evropskoj Komisiji i zemljama članicama, u kome smo izneli jasne finansijske, tehničke i vremenske planove za životnu sredinu Republike Srbije za narednih 25 godina, želim da vas obavestim da je Republika Srbija u potpunosti spremna da otvori pregovore sa EU u oblasti životne sredine. Kao što vam je poznato, životna sredina i klimatske promene predstavljaju zahtevne oblasti. Srbija će u narednih 25 godina investirati oko 10 milijardi eura kako bi dostigla standarde na koje se obavezala. Od tog iznosa, 5 milijardi eura je potrebno za prečišćavanje otpadnih voda, 1 milijarda za upravljanje otpadom, a dve milijarde za vodosnadbevanje. Imamo veliku podršku EU za nastavak investicija u infrastrukturne projekte, što će rezultirati paketom od 100 miliona eura sredstava u narednoj godini za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja će duplirati naš trenutni nacionalni kapacitet prečišćavanja otpadnih komunalnih voda“, rekla je dr Stana Božović predsednica pregovaračke grupe za Poglavlje 27, Životna sredina i klimatske promene na sastanku sa narodnim poslanicima Zelene stranke državnog parlamenta Bavarske. nastavak

Vlada Holandije pomaže razvoj infrastrukture u životnoj sredini

vest-1

Danas je održan sastanak između dr Stane Božović, predsednice pregovaračke grupe za Poglavlje 27, Životna sredina i klimatske promene, i Mariel van Miltenburg, zamenice Nj.E. ambasadora Holandije.

“Vlada Republike Srbije je u protekle dve godine uspela da reši preko 80% svih problematičnih infrastrukturnih projekata iz oblasti životne sredine koje smo nasledili, a koji se finansiraju iz fondova EU. Trenutno Ministarstvo finansira projektovanje i izgradnju postrojenja za tretman mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i priprema tehničku i finansijsku podršku za projektovanje i izgradnju glavnog kolektora grada Leskovca. Procenat prečišćavanja otpadnih voda u Srbiji je 8%, a naš cilj, kao buduće zemlje članice EU je 100%. Podrška međunarodnih institucija nam je bila i ostaće od velikog značaja za uspešnu pripremu i realizaciju investicija u zaštitu životne sredine i mi smo vam, kao Vlada Republike Srbije, izuzetno zahvalni što je Vlada Holandije potvrdila svoje nastojanje da tu podršku nastavi i u budućnosti.“, istakla je tom prilikom dr Stana Božović. nastavak

Održan tradicionalni ‘Wiener volonterski dan’ pod sloganom:

slikaa

„BACI 5, OČISTI SVET“

 Kompanija Wiener Städtische osiguranje sprovela je volontersko čišćenje zelenih površinasimultano u pet regionalnih centara: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Subotici

Tradicionalna volonterska akcija zaposlenih u kompaniji Wiener Städtische osiguranje, ove godine održana je u saradnji sa studentima Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum” i JP „Ada Ciganlija“, pod sloganom „BACI 5, OČISTI SVET“ koji treba da ukaže na pet osnovnih vrsta otpada čijim se pravilnim odlaganjem čuva životna sredina. U okviru akcije, zaposleni su sproveli čišćenje priobalnog dela Ade Ciganlije, a čišćenju lokacije prethodilo je predavanje studenata, kao i kratak informativno-edukativni kviz.

„Projekat “Wiener volonterski dan“, u okviru kojeg zaposleni jedan dan u godini posvećuju volonterskim aktivnostima, pokrenuli smo u oktobru 2011. godine sa ciljem da podstičemo njihovo učešće u inicijativama koje unapređuju kvalitet života u lokalnoj zajednici. Od tada, Wiener volonteri uključili su se u mnoge projekte, a ovogodišnjom akcijom „BACI 5, OČISTI SVET“ želeli smo da podignemo svest o tome da je neophodno voditi računa o životnoj sredini i da svaki pojedinac, odnosno zaposleni, krenuvši od sebe,  treba da napravi korak ka tome da naše prirodno okruženje bude lepše i zdravije za život. Takođe, ove godine otišli smo korak dalje u sprovođenju volonterskih aktivnosti, i simultano u pet regionalnih centara – Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Subotici – organizovali čišćenje javnih zelenih površina i sproveli kratku edukaciju zaposlenih, sve sa ciljem aktivnog promovisanja odgovornosti koje jedna kompanija ima prema društvu u kojem posluje“, istakla je Katarina Krstajić, korporativni PR menadžer Wiener Städtische osiguranja.

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum” bili su prisutni u svih pet regionalnih centara u kojima se sprovela akcija i kratkim predavanjem o osnovnim vrstama otpada, u koje spadaju papir, metal, plastika, staklo i organski otpad, na jasan i slikovit način ukazali šta za životnu sredinu znači primarna separacija otpada.

„Primarna separacija otpada, odnosno njegovo pravilno odlaganje ključno je u procesu zaštite životne sredine. Tek nakon toga na red dolazi recikliranje, za koje svi znamo da je ne samo neophodno već će ubrzo postati i obaveza naše države, na putu evrointegracija. Nama je uvek zadovoljstvo kada svoje znanje koje stičemo na fakultetu možemo i praktično da primenimo, a posebno ukoliko se radi o edukaciji i prenošenju znanja iz oblasti primenjene ekologije, kao što je to bio slučaj prilikom realizacije ovog društveno-odgovornog projekta“, naglasila je Noela Šetić, student Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum”.

Do sada je u ovakvim volonterskim akcijama učestvovalo oko 385 zaposlenih Wiener Städtische osiguranja, koji su ostvarili više od 1330 sati dobrovoljnog rada, ačitav projekat je deo programa korporativnog volontiranja Social Active Day, kojimatična kompanija Vienna Insurance Group sprovodi u 25 zemalja u kojima posluje.