Ludaško jezero zagađenije od Palića

26789-ludasko-zaba

Iako su sudbine Palićkog i Ludaškog jezera direktno povezane, o Ludaškom jezeru veoma se retko govori. Međutim, bespovratna sredstva za sanaciju ovih jezera Subotica je dobila upravo zahvaljujući Ludaškom jezeru, koje je sa stanovišta prirode, od međunarodnog značaja.

Zaštićeno jezero od međunarodnog značaja izgleda ovako. Neprirodna kivi zelena boja vode i oku laika govori da sa Ludašem nešto ozbiljno nije u redu. Koncentracija modro – zelenih algi još je viša nego u IV sektoru Palićkog jezera čija se voda kroz kanal direktno  uliva u Ludaš. S tim što se u Palić uliva čista voda sa prečistača, dok se u Ludaš uliva problematična voda iz IV sektora, dodatno zagađenom vodom iz kanala koji povezuje ova dva jezera. nastavak

Doneta Odluka o izboru projekata i dodeli finansijskih sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine po raspisanom javnom konkursu od 24. maja 2016. godine u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu  sprovedene konkursne procedure i konačne Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koju je utvrdila Konkursna komisija za sprovođenje postupka za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini sufinansiraće se 50 projekata.

Na navedeni konkurs pristiglo je ukupno 220 prijava.

Rukovodeći se  utvrđenim prioritetnim tematskim oblastima konkursa za koje će se opredeljivati sredstva, utvrđenim kriterijumima i opredeljenim sredstvima (20.000.000,00 dinara), izabrano je 50 projekata za sufinansiranje, u traženom iznosu ili delom traženih sredstava. nastavak