100 MILIONA EVRA ZA INVESTICIJE U INFRASTRUKTURU ŽIVOTNE SREDINE

Članovi upravnog odbora petogodišnjeg razvojnog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP

Državna sekretarka, dr Stana Božović, danas je održala završnu sednicu upravnog odbora petogodišnjeg razvojnog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP, koji je finansirala Vlada Kraljevine Švedske sa preko 4 miliona eura. Jedan od najbitnijih rezultata saradnje je kreiranje neophodne infrastrukture kako bi se u ovoj godini projekti koji su spremni i zreli za finasiranje iz pretpristupnih fondova Evropske Unije podržali sa 100 miliona evra bespovratnih sredstava.

„Zahvaljujući našoj saradnji uspeli smo da rešimo 80% svih problematičnih projekata koje smo nasledili, da za preostale problematične projekte pripremimo tendersku dokumentaciju i obezbedimo finansiranje, da pripremimo i usvojimo neke od najznačajnijih strateških dokumenata za oblast zaštite životne sredine, stvorimo pravni okvir za Zeleni fond, pripremimo podzakonske akte i povećamo kapacitete koji će omogućiti prikupljanje i do 12 milijardi dinara ekoloških taksi umesto dosadašnjih šest, da sprovedemo važne infrastrukturne projekte čije iskustvo će nam omogućiti da se budući projekti iz oblasti infrastrukture životne sredine sprovode mnogo efikasnije i uspešnije. Danas Srbija ima jasnu viziju i plan pripreme, finansiranja i sprovođenja infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, kako bi u planiranom i realnom roku dostigla zadate ciljeve i na taj način obezbedila svojim građanima zdravu životnu sredinu, koja je u skladu sa standardima Evropske Unije“, istakla je državna sekretarka, dr Stana Božović.

Švedska će nastaviti da pruža podršku Srbiji za razvoj zaštite životne sredine i u narednom periodu kroz četiri specifična sporazuma o donaciji, vredna 10 miliona evra. Podrška koju Švedska daje za pripremu projekta za tretman otpadnih voda za grad Niš rezultiraće najvećim infrastrukturnim projektom iz zaštite životne sredine uopšte, odnosno drugim najvećim infrastrukturnim projektom koji je Evropska Unija finansirala u Srbiji do sada.

Direktor Švedske razvojne agencije za Srbiju, g. Torgni Svenungson, se zahvalio državnoj sekretarki na dosadašnjoj saradnji i poželeo da se saradnja između dve Vlade nastavi i u budućnosti. „Mi smo spremni da vam damo punu podršku za realizaciju kako projekta u Nišu, tako i ostalih infrastrukturnih projekata. Želim da vas obavestim da je generalni direktor Švedske međunarodne Agencije za razvoj istakao neophodnost nastavka realizacije velikih infrastrukturnih projekata iz oblasti životne sredine u Srbiji, prilikom boravka u Briselu i u razgovoru sa najvišim rukovodstvom Generalnog direktorata Evropske Komisije za susedsku politiku i proširenje (DG NEAR). Naš novi program podrške, Podrška pripreme i razvoja infrastrukture u oblasti životne sredine PEID, koji bi uskoro trebalo da počne sa realizacijom, ima za cilj da pomogne Ministarstvu da pripremi kvalitetne i zrele infrastrukturne projekte za finansiranje iz IPA fondova EU. Mi očekujemo da to budu projekti u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, ali i drugim prioritetnim opštinama i regionima. Na taj način, Švedska će dati svoj doprinos Srbiji u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji za oblast životne sredine.“

Projekti koji su do sada zajednički realizovani tokom prethodne dve godine:

Prilikom završnog sastanka upravnog odbora razvojnog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP, koji sprovodi Međunarodna menadžment grupa IMG, a finansira Vlada Kraljevine Švedske, učesnici sastanka su zajedno prošli nacrt završnog izveštaja i istakli samo neke od mnogobrojnih zajedničkih aktivnosti:

 • otvaranje osme regionalne sanitarne deponije u Pančevu,
 • otvaranje transfer stanice i reciklažnog centra u Čačku,
 • otvaranje reciklažnog centra u Bajinoj Bašti,
 • uvođenje primarne separacije reciklažnog otpada u opštini Arilje,
 • izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u Beloj Crkvi,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za liniju mulja u gradu Leskovcu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom u Novom Sadu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom u Kragujevcu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za postrojenje za tretman otpadnih voda u Nišu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za postrojenje za tretman otpadnih voda u Batajnici,
 • revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom u Subotici,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom za region Kalenić u Ubu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom Banjica u Novoj Varoši,
 • revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda u Zrenjaninu,
 • podrška za javnu nabavku linije za separaciju i hale u gradu Sremska – Mitrovica,
 • opciona analiza i priprema dokumentacije za sanitarnu deponiju u Inđiji,
 • projekat sanacije klizišta i proširenja tela deponije Duboko u Užicu vredan 4.5 miliona eura,
 • analiza, priprema i izrada mnogih strateških dokumenata, poput Nacionalne strategije za upravljanje otpadom, post-skrining dokumenta „Status i planovi prenošenja i sprovođenja evropskog pravnog okvira za Poglavlje 27, Životna sredina i klimatske promene“,
 •  Nacionalna strategija za upravljanje muljem koji nastaje iz postrojenja za tretman otpadnih komunalnih voda,
 •  uspostavljanje novog Zelenog fonda kao održivog sistema finansiranja projekata iz oblasti zaštite životne sredine,
 •  Akcioni plan za dugoročno finansijsko planiranje investicija za teške infrastrukturne direktive,
 • Priručnik za učešće privatnog sektora u investicijama zaštite životne sredine.

Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji

Beograd-Strucni-skup-Novi-pristup-u-zastiti-voda-u-Srbiji_pokrivanje

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Privredna  komora  Beograd organizovali su skup pod nazivom “Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji“. Stručni skupu je imao za cilj da privrednim subjektima predstavi novo usvojenu regulativu u oblasti zaštite voda, koja se odnosi na kontrolu emisije zagađujućih materija u vode i  obaveza u sprovođenju.

Ovo predstavlja zahtevnu temu u procesu pregovaranja sa  Evropskom unijom i obaveze se mere milijardama evra. nastavak

Srbiji neophodna moderna politika u oblasti upravljanja otpadom

Predstavnici Udruženja Hrabri čistač

Srbiji neophodna moderna politika u oblasti upravljanja otpadom

Tržište otpada u Republici Srbiji je u povoju i pruža mogućnost za ekonomski razvoj zemlje i otvaranje novih radnih mesta, Sandra Kamberović, Udruženje „Hrabri čistač“

Na FEAD forumu pod nazivom „Da li tržištu otpada u Evropi treba više liberalizacije ili više propisa”, koji je održan u sklopu prestižnog sajma IFAT u Minhenu, zaključeno je da je za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, kao jednom od najvažnijih i ekonomski najzahtevnijih segmenata u procesu evrointegracija Srbije, neophodna moderna politika upravljanja otpadom koja će omogućiti dalji razvoj ove oblasti.

„U ovom momentu, tržište otpada u Republici Srbiji je u ranom povoju i daje mogućnost, kako domaćim, tako i stranim investitorima, za njegov dalji razvoj i kreiranje novih radnih mesta”, istakla je Sandra Kamberović, generalni sekretar Udruženja „Hrabri čistač”, čiji su predstavnici bili jedni od učesnika foruma.

Na konsultacijama sa predsednikom i generalnim sekretarom FEAD-a, koje su usledile nakon foruma, dogovoreno je da privatna industrija otpada u Srbiji može da računa na neophodnu pomoć u procesu razvoja tržišta i implementacije propisa, kao i da će Udruženje „Hrabri čistac” dobiti punu podršku prilikom kreiranja nacionalnih propisa, a u skladu sa EU politikama.

O metodima i načinu unapređenja saradnje biće detaljnije razgovarano na FEAD-ovoj sednici Skupštine, koja će biti održana 14. juna 2016. godine u Briselu.

Zahvaljujući članstvu Udruženja industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ u FEAD asocijaciјi, nacionalnim privatnim kompanijama omogućeno je da ravnopravno sa državama članicama EU raspravljaju o instrumentima za unapređenje industrije otpada i o posledicama implementacije propisa EU i propisanih ciljeva. To je ujedno prilika za razvoj sistema upravljanja otpadom u našoj zemlji, što je jedna od glavnih obaveza u procesu pridruživanja EU.

FEAD

Evropska federacija industrije otpada „FEAD“ okuplja članove nacionalnih udruženja iz 20 zemalja članica EU i jedne članice kandidata (udruženje iz Srbije – „Hrabri čistač”) koja se bave upravljanjem otpadom. Sa svojim članicama, FEAD ima oko 60% udela u upravljanju otpadom iz domaćinstаva i prerađuje više od 75% industrijskog i komercijalnog otpada u Evropi. Njihov zajednički godišnji obrt je preko € 75 biliona.

FEAD ujedno predstavlja i oko 3000 kompanija u njihovim aktivnostima u upravljanju otpadom. Zbirno, ove kompanije zapošljavaju preko 320,000 radnika, imaju oko 2,400 centara za separaciju i reciklažu, 1,100 centara za kompost, 260 postrojenja za pretvaranje otpada u energiju i 900 kontrolisanih deponija.

Hrabri čistač

Udruženje industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ je strukovno, neprofitno udruženje, koje se bavi pitanjima uređenja nacionalnih politika i pravnog okvira u industriji otpada u skladu sa politikom EU. Članovi su vodeće kompanije iz oblasti upravljanja otpadom, odnosno tretmanom neopasnog i opasnog otpada, deponovanjem, reciklažom i pretvaranjem otpada u energiju. Članice Udruženja pokrivaju oko 90% realizovanih projekata tretmana opasnog i neopasnog otpada u Republici Srbiji i oko 50% odlaganja komunalnog otpada na sanitarne deponije.