Predstavljena izložba „Najlepša bašta Arilja“

Učenici OŠ Stevan Čolović na izložbi

Izložba je deo projekta „Separacija za spas planete“, u okviru kojeg je u Arilju dostignut stepen reciklaže od čak 7, 85%!

U okviru izložbe „Najlepša bašta Arilja“, u gradskom parku u Arilju predstavljene su fotografije bašti svih učesnica takmičenja „Da li je vaša bašta najlepša?”, sa ciljem da se pokaže koliko žene u ovoj opštini, brinući o svojim domaćinstvima, doprinose i čitavoj zajednici u povećanju stepena reciklaže i očuvanja životne sredine.

Ovim je uspešno završen pilot projekat „Separacija za spas planete“, koji je pokrenut u septembru prošle godine u Arilju, sa ciljem da se unapredi standard životne sredine u Arilju u skladu sa srpskim i evropskim principima i zakonodavstvom, a kako bi se građanima pružio najviši stepen usluge sakupljanja i odvoženja otpada.

„Danas, opština Arilje ima savremenu opremu za upravljanje otpadom i razdvajanje otpada u domaćinstvima. Iskustva i lekcije iz Arilja će služiti kao primer ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji, ali i Ministarstvu, prilikom definisanja neophodnih mera i potrebnih finansija za dostizanje cilja u oblasti razdvajanja i reciklaže komunalnog otpada, koji podrazumeva 50% do 2030. godine“, naveo je Milan Stevanović, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Projekat primarne separacije otpada opština Arilje sprovodiu saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a uz podršku Švedske i međunarodne organizacije IMG.

John Glazebrook, menadžer programa u IMG-u, osvrnuvši se na odlične rezultate projekta, istakao je da je separacija otpada na nivou domaćinstvaod izuzetne važnosti za čistu i zdravu životnu sredinu.

„Recikliranje je jedan od razloga, ali isto tako i doprinosi pitanju dobrog upravljanja otpadom u svakoj kući. Građani mogu sve više da doprinesu napretku po svim pitanjima zaštite životne sredine, o čemu svedoči i rezultat da je Arilje u aprilu recikliralo čak7,85% od ukupne količine komunalnog otpada sa 96% korisnog materijala (što je visok procenat u bilo kojoj zemlji), a od septembra 2015. oko 117 tona reciklažnog otpada nije završilo na deponiji Duboko“, istakao je John Glazebrook.

„Veoma smo ponosni što smo na teritoriji opštine Arilje postigli izvanredne rezultate i smatram da stepen reciklaže od skoro 8% predstavlja veliku stvar ne samo sa našu opštinu, već i za čitavu zemlju“, istakao je Milijanko Mitrović, direktor JKP „Zelen“ u Arilju.

Nakon otvaranje izložbe „Najlepša bašta Arilja“, učenici osnovne škole „Stevan Čolović“ u Arilju su izveli i interaktivnu radionicu na temu ekologije i važnosti reciklaže i time pokazali da sa svojim učiteljima, usvajaju i neguju zdrave ekološke navike i, kao najmlađi, doprinose očuvanju životne sredine.

Sve dame koje su učestvovale u takmičenju dobile su torbe-cegere i zahvalnice, dok su „vlasnice“ tri najlepše bašte dobile vredne nagrade.

Nova tehnologija za apsorpciju ugljenika

B4854CA2-0D00-49D7-85D7-AFB1D8AFC822_cx0_cy5_cw0_w987_r1_s_r1

U Oslu u Norveškoj nedavno je prvi put testirano skupljanje štetnog ugljen-dioksida koji se oslobađa usled paljenja otpada. Uspešnim eksperimentom u glavnoj gradskoj elektrani za sagorevanje materijala prikazan je metod apsorpcije većine ugljen-dioksida.

U elektrani koja otpad pretvara u energiju spaljuju se kućni i industrijski otpad koji ne može da se reciklira. Energija koja se dobija iz tog procesa koristi se za napajanje zgrada u Oslu. nastavak

Velika igra oko jednog otrova

0,,19261446_403,00

EU nije složna oko produženja dozvole za korišćenje spornog herbicida glifosata koji koristi hemijski koncern Monsanto. Neke studije govore da taj otrov izaziva tumor. U igri su veliki finansijski interesi raznih strana.

Evropska unija ne može da se dogovori oko produženja dozvole za korišćenje glifosata, organskog jedinjenja koje je glavni sastojak herbicida Raundap (Roundup) hemijskog koncerna Monsanto. U četvrtak (19.5.) je odloženo glasanje o tome. Bilo je, naime, jasno da u Odboru EU za biljke, životinje, životne namirnice i životinjsku hranu neće biti kvalifikovane većine u prilog, ali ni protiv takve odluke. Nemačka je najavila da bi se uzdržala od glasanja, što je važan faktor, jer glas te zemlje u Odboru ima veliki značaj i zbog broja stanovnika. Još šest zemalja je najavilo da će se uzdržati – što je značilo da glifosat ne bi prošao. nastavak

 

Izrada Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09).

Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, na sajtu Ministarstva se nalazi formular za izradu Izveštaja na srpskom i engleskom jeziku. nastavak

Predstavljen reciklažni kompleks kompanije Miteco

Miodrag Mitrović, predsednik kompanije Miteco

Vrednost investicije iznosi 2,3 miliona evra, ukupna površina reciklažnog kompleksa je 14.200 m2, a kapacitet kompleksa je 10.000 tona industrijskog i opasnog otpada na godišnjem nivou

Povodom 50 godina od osnivanja prve otkupne stanice za sekundarne sirovine u beogradskoj opštini Rakovica, kompanija Miteco danas je svečano predstavila reciklažni kompleks koji čine transfer stanica za industrijski i opasan otpad, novi pogon za reciklažu i mobilni pogon za remedijaciju zagađenih lokacija PCB-em.

Miodrag Mitrović, predsednik kompanije Miteco, istakao je da izgradnja ovog reciklažnog kompleksa predstavlja primer uspešne privatizacije i braunfild investicije, koje pored oživljavanja starih objekata podrazumevaju i revitalizaciju zagađenog građevinskog zemljišta.

„Danas smo svedoci da su se veoma dobro pokazale ideja obnove Kneževca i odluka da se zadrži ista delatnost prilikom privatizacije. Pred nama su novi izazovi koji diktiraju hitno uklanjanje istorijskog zagađenja i jedne od najopasnijih hemikalija – PCB – iz okruženja. Kompanija Miteco će u budućem periodu nastaviti sa investiranjem u nove uređaje i tehnologiju za dekontaminaciju zemlje, i intenzivno raditi na razvoju onoga što je u svetu već uveliko standard, a to je korišćenje otpada kao energenta, i to uz pomoć domaćih i stranih eksperata“, rekao je Mitrović.

Vrednost investicije iznosi 2,3 miliona evra, ukupna površina reciklažnog kompleksa je 14.200 m2, a kapacitet kompleksa je 10.000 tona industrijskog i opasnog otpada na godišnjem nivou.

Kako je istakla državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović,resorno ministarstvo je u prethodnoj godini sa više od 10 lokacija,na kojima se nalaze preduzeća u restrukturiranju i stečaju, uklonilopreko 2 000 tona opasnog otpada, te će ovaj reciklažni kompleks u velikoj meri olakšati napore Vlade Republike Srbije da se građanima Srbije omogući visok životni standard.

„Danas se na lokacijama sa kojih je uklonjen opasni otpad grade nove, savremene fabrike, a kompanija Miteco aktivno je učestvovala i doprinela našim naporima, i  ovom prilikom pokazala visok stepen profesionalizma i kvaliteta usluga koje pruža. Ovo je dokaz da Srbija ima znanje, tehnologije i kompanije koje mogu da rade zahtevne i kompleksne poslove u ovoj oblasti, bilo da se radi o tretmanu, skladištenju ili izvozu opasnog otpada“, istakla je Božović.

Puštanjem u rad pogona u okviru reciklažnog kompleksa u Rakovici omogućiće se otvaranje novih 30 radnih mesta idoprineti ubrzanom razvoju Beograda i Srbije, a kako je istakao Miroslav Miletić,potpredsednik Privredne komore Srbije, ovakva investicija od velike je važnosti posebno zbog činjenice da je realizovana u godini preduzetništva.

„Ovo je važan iskorak ka podizanju infrastrukture za upravljanje opasnim otpadom i ka podizanju nacionalnih kapaciteta, koji su ujedno važni iza obaveze koje država preuzima u procesu evropskih ekoloških integracija. Ova investicija  je dobar primer da privatni kapital ulazi hrabro u oblast komunalnih delatnosti i jača kvalitet i dostupnost usluga industriji“, naglasio jeMiletić.

Rad reciklažnog kompleksa biće usklađen sa domaćim i evropskim propisima, čime će bitiomogućenointegralno upravljanje otpadom na jedinstven način.Sekretarijat za zaštitu životne sredine već je izradio Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji čitavog grada Beograda 2011 – 2020. godine.

„Realizacijom ovih planovaotpad više neće biti problem nego sirovina i, samim tim, stepen zaštite životne sredine i zdravlja ljudi će biti podignut na još viši nivo”, rekao je Goran Trivan, sekretar za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene – Izazov i prilika Srbije za održivi razvoj –

Stana Božović

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pregovaračke grupe za poglavlje 27, danas je u sali EU info centra održana konferecija za medije posvećena predstavljanju dosadašnjeg napretka i budućih koraka u pregovorima o Poglavlju 27 – Živtna sredina i klimatske promene.

Na konferenciji su govorili Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i šefica Pregovaračke grupe za Poglavlje 27 i Arunas Kundrotas, bivši ministar životne sredine Litvanije i menadžer projekta podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 27 ”ENVAP”.

Posle uspešno sprovedenog eksplanatornog i bilateralnog skrininga, Pregovaračka grupa 27 izradila i dostavila Vladi dokument koji daje status i planove transpozicije i implementacije za poglavlje 27. Taj post skrinig dokument usvojen od strane Vlade i poslat Evropskoj Komisiji (EK) u septembru prošle godine.

„Do pre samo dve godine, životna sredina je bila izrazito problematično poglavlje, označeno crvenom bojom. U martu mesecu ove gdoine, uz podršku međunarodnih i domaćih eksperata, dobili smo informacije od EK da se preporučuje otvaranje poglavlja bez početnih merila“ rekla je na konferenciji državna sekretarka Stana Božović i dodala da Srbija tačno zna koliko će proces pregovora i usaglašavanja sa evropkim zakonodavstvom da košta, na koji način će se finansirati i koliko podršku može da očekuje od EU na tom putu.
Učesinici konferecije usaglasili su se da Srbiji na putu pristupanja EU očekuje brojni izazovi kao što su izgradnja i uspostavljanje 27 regionalnih sistema za upravljanje otpadom, sto postotno skupljanje otpada, reciliranje polovine svog otpada, isrokišćenje otpada u energetici ili daljoj proizvodni, zatvaranje i sanacija svih smetlišta i diljih deponija, kao bezbedno uklanjanje i zbrinjavanje opasnog otpada.

Božović je dodala da „do 2028. godine Srbija panira dostizanje direktive o deponijama, kada će svaki od 2,5 miliona tona opada koje proizvedemo godišnje završiti na sanitarnim deponijama, dok do 2030. godine planira se dostizanje okvirne direktive o otpadu, kada ćemo reciklirati polovinu umesto dosadašnjih 5% otpada“. Za potrebe dostizanja ove dve direktive Srbiji je potrebno oko 1 milijarda eura, dok je procena troškova za dostizanje standarda u oblasti vodosnadbevanja i prečišćavanja otpadnih voda je skoro 7 milijardi eura. Srbija planira da dostigne i ove standarde do 2041. godine, naglasila je Božović.
“Imajući u vidu da je Litvanija, tokom mog ministarskog mandata, u roku od samo godinu dana, otvorila i zatvorila pregovaračko poglavlje 27, moram naglasiti da to nisu jednostavni pregovori, a da je uspeh tih pregovora zavisio od naše dobre pripremljenosti. Na dobrom smo putu da i Srbija bude kompletno pripremljena za sam proces pregovora i da nastavi sa usaglašavanjem zakonodavstva i pripremom potrebnih strateških dokumenta“ rekao je Arunas Kundrotas, bivši ministar životne sredine Litvanije.

„Kao što je i rečeno u Izveštaju o napretku Evropske komisje za 2015 godinu, Srbija mora da nastavi sa pripremama za ovo poglavlje kroz nastavak reforme načina finasiranja infrastrukutre i projekata u oblasti životne sredine“ zaključio je Kundrotas koji je menadžer projekta podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 27 ”ENVAP”.

Na kraju konferecije zaključeno je da su Pregovaračka grupa i resorno Ministarstvo spremni za pregovore i sve tehničke, finansijske i administrativne izazovi.

„Imamo jasnu viziju, tačno znamo šta je neophodno uraditi, kada i kako. U tome nam puno pomažu iskustva i preporuke EU, i njihova finasijska podrška. Naša obaveza je da do tada izgradimo neophodne kapacitete i pripremili projekte sa kojima ćemo biti u mogućnosti da koristimo raspoloživa sredstva EU i podižemo standard života naših sugrađana“ zaključila je državna sekretarka Božović.

Trovanje zaštićenih vrsta zbog neodgovorne upotrebe pesticida

slika1

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Svetski fond za prirodu upozoravaju na veliku opasnost po živi svet koja nastaje pogrešnom upotrebom ili zloupotrebom pesticida u Srbiji. Toksikološke analize uzroka uginuća zaštićenih životinja nađenih na velikom broju lokaliteta od maja 2015. do marta 2016, pokazuju da je uzrok uginuća karbofuran, aktivna supstanca sredstva za zaštitu bilja Furadan 35ST, čiji je promet i primena u Srbiji zabranjena od 17.04.2014. godine. nastavak