Blokada „nebeskih vetrova“ iznad Srbije

0,,17646165_303,00

Nemački istraživači su analizom satelitskih podataka otkrili zbog čega su Srbiju 2014. pogodile katastrofalne poplave. Oni upozoravaju da se zbog promena klime takve ektremne vremenske neprilike mogu očekivati i ubuduće.

Maja 2014. polje niskog pritiska „Ivet“ stajalo je iznad Srbije i Bosne i Hercegovine i Srbije kao zakovano. Kiša je lila i lila… Izbile su katastrofalne poplave koje su nanele štete u milijardama, a u poplavama u regionu zabeležene su i ljudske žrtve. nastavak

Otvorena Konferencija „Serbia goes green“

image-b0f8566ffc5f12a65f5a55fb590edc19dc2d5290ace0323cf638e52022667ea9-V

„Sporazum iz Pariza ima za bezuslovni cilj, obezbeđenje budućnosti naše planete, kroz smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na neminovne promene klime, koje su naša svakodnevica i budućnost. Istovremeno, Sporazum iz Pariza jasno određuje okvir daljeg razvoja, podređen zelenim tehnologijama i smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte. Zato na ovaj Sporazum gledamo kao na sporazum u oblasti klimatskih promena, ali i ekonomije. Sporazum koji daje šansu da moguće gubitke, pretvorimo u dobiti za našu ekonomiju“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović i podsetila da je Srbija među prvih 10 država sveta dostavila svoje ciljeve smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte Sekretarijatu Okvirne konvencije UN o promeni klime, i oni znose 10% do 2030. godine u odnosu na 1990. nastavak

Obeležen Dan planete Zemlje

1756457_FOTO_V

Gradski sekretar za zaštitu životne sredine Goran Trivan i ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić učestvovali su danas u akciji sadnje većeg broja drvenastih sadnica biljke „paulovnija”. Akcija je upriličena u dvorištu OŠ „20. oktobar” povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje. 

Goran Trivan je podsetio da se u čitavom svetu obeležava Dan planete Zemlje pod sloganom „Hajde da sadimo”. nastavak

Dva miliona evra za novi kolektor za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu

Gradonačelnik Leskovca, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i ambasador Kraljevine Holandije

Danas je u Leskovcu zaključena saradnja između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grada Leskovca povodom donatorske podrške za izradu projektno tehničke dokumentacije za tender za radove na rekonstrukciji i izgradnji novog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.

Kao domaćin skupa, prisutnima se obratio gradonačelnik Leskovca, gospodin Goran Cvetanović, istakavši važnost koji će ovaj projekat imati za grad.

„Veliku zahvalnost dugujemo Vladi Republike Srbije i Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine što su nam pružili pomoć u pronalaženju kontakata i donacija, kao i prilikom planiranja realizacije ovog projekta, koji će Leskovčanima omogućiti kvalitetniji život“, naveo je Cvetanović.

Razvoj neophodne infrastrukture u oblasti upravljanja vodamau Leskovcu podržale su Holandija i EU, u saradnji sa Vladom Srbije i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

„Vlada Holandije podržava ovaj projekat sa oko 8 miliona evra, čiji je cilj priključivanje na kanalizacionu mrežu najugroženijih slojeva stanovništva. Prva faza koja se odnosi na detaljni dizajn je gotovo završena, iradujemo se nastavku realizacije projekta, u okviru kojeg će više od 15 prigradskih naselja biti priključeno na novi sistem otpadnih voda. Uspostavljanje održivog sistema upravljanja vodama u gradu je jedan od ključnih preduslova za dalji ekonomski razvoj područja“,istakao je ambasador Holandije, Henk Van den Dool, i dodao da je zaštita životne sredine od presudnog značaja za pristupanje Srbije EU.

„Podrškom Vlade Republike Srbije od dva miliona evra za izgradnju glavnog kolektora, grad Leskovac će imati savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u skladu sa evropskim standardima zaštite životne sredine. Zahvaljujući naporima gradonačelnika Leskovca, gospodina Cvetanovića, i uspešnoj saradnji sa Vladom Republike Srbije, rukovodstvo Leskovca će ispraviti greške svojih prethodnika i omogućiti svojim građanima održivo korišćenje vodnih resursa i zdravu životnu sredinu“, istakla je državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, gospođa Stana Božović, i dodala da će se ovim projektom omogućiti i izgradnja kanalizacione mreže u Leskovcu, koja je ujedno donacija Vlade Holandije u iznosu od skoro 8 miliona evra.

Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji

STOP-EDCs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine realizuje projekat „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“ uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku „SAICM Quick Start Programme Trust Fund“. Projekat se sprovodi u saradnji sa organizacijama civilnog društva: Alternativa za bezbednije hemikalije (AlHem) i Women in Europe for a Common Future (WECF).

Cilj jedne od projektnih aktivnosti je unapređenje saradnje ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i sa zdravstvenim sektorom, koji imaju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja ljudi. nastavak

Obeležavanje Dana zaštite prirode

Dan zaštite prirode obeležava se danas u Srbiji sa ciljem promovisanja i podsticanja zaštite prirode, podizanja svesti o značaju i potrebi zaštite, održivog korišćenja i upravljanja prirodnim resursima i dobrima.

„Ministarstvo je donelo nekoliko ključnih dokumenata, pre svega izmene Zakona o zaštiti prirode i na taj način smo kao zemlja ispunili međunarodne obaveze i stavili do znanja da znamo šta hoćemo sa svojom prirodom“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković i dodala da je u Srbiji  još nedovoljan procenat teritorije u statusu zaštićenog područja i trenutno iznosi svega 6,51 odsto. nastavak

Otvorena transfer stanica u opštini Koceljeva

Otvaranje transfer stanice Koceljeva 2

Ukupna vrednost projekta 750 hiljada evra

Danas je u opštini Koceljeva svečano otvorena transfer stanica, koja će ovoj opštini omogućiti efikasnije upravljanje otpadom u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine.Svečanom otvaranju su prisustvovali čelniciopštine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i AmbasadeKraljevineHolandije.

„Transfer stanica koja je izgrađena u Koceljevi predstavlja najmoderniji način primarne selekcije otpada, odnosno početak jednog organizovanog načina tretiranja otpada koji se pravi u Koceljevi i okolnim naseljima. Naravno, tek nam predstoji ozbiljan rad kako bi u narednom periodu sve moglo da funkcioniše na jednom visokom nivou, što podrazumeva visok nivo zaštite životne sredine, čistiju Koceljevu i okolinu i, samim tim, rešavanje problema stanovnika u neposrednoj blizini transfer stanice“, istakao je predsednik opštine Koceljeva, DušanIlinčić.

Ukupna vrednost projekta iznosi 750 hiljada evra, a sredstva je obezbedila Kraljevina Holandija, koja kao trenutno predsedavajuća zemlja EU, snažno promoviše klimatske akcije, održivi razvoj i zaštitu životne sredine.

„Na osnovu mog iskustva iz drugih zemalja, ali iz moje domovine, znam da je važno da se ljudima dobro objasni zašto moraju da menjaju svoje navike. Potrebno im je objasniti da čistija životna sredina znači veći kvalitet lokalnog zemljišta, podzemnih voda i njihove reke, to znači zdraviju hranu, vazduh i manje zdravstvenih problema povezanih sazagađenjem prirode. Takođe, reciklaža podrazumeva ekonomsko poboljšanje položaja svih uključenih u njen proces, stvarajući više posla i obezbeđujući neophodna sredstva za poboljšanje lokalnih komunalnih usluga”, naveo je Henkvan den Dool, ambasador Kraljevine Holandije.

„Naporima Vlade Republike Srbije i zahvaljujući podršci Kraljevine Holandije, danas prisustvujemo otvaranju transfer stanice u Koceljevi koja značajno doprinosi sistemu zaupravljanje otpadom, kako na lokalnom, tako i naregionalnom nivou. Aktivnosti koje nas očekuju u budućnosti tiču se nabavke opreme u vidu vozila za lokalno omunalno preduzeće, zatim sanacija smetlišta u Koceljevi i uspostavljanje punog regionalno sistema za upravljanje otpadom „Kalenić”, sa sedištem u opštini Ub. Ovaj projekat je od izuzetne važnosti za Ministarstvo, jer će se njime doprineti sistemu upravljanja komunalnim otpadom i opasnim otpadom iz domaćinstva”, istakao je pomoćinik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Aleksandar Vesić.

U istom danu,  opštini Koceljeva, predstavljen je i projekat uvođenja primarne separacije otpada, koji podrazumeva distribuciju 800 kanti domaćinstvima u narednom periodu.Jedan od  glavnih ciljeva projekta biće da podstakne građane da odvajaju različite kategorijereciklabilnog otpada, a novoizgrađena transfer stanica treba da postane centralno mesto za prikupljanje reciklabilnih materijala, generisanih na teritoriji ove opštine.