Zima kao žrtva klime

0,,18937712_403,00

Širom sveta temperature ruše sve rekorde. Novogodišnja idila se istopila pred našim očima, dok su se svetski političari prepirali o klimatskim ciljevima. A mogli bi jednostavno da – delaju, komentariše Sonja Dajen.

Sećam se moje prve zime u Nemačkoj. Bila je hladna, veoma hladna. Živela sam u Lajpcigu. Začudilo me kada sam u šumovitom području kojim se biciklom vozim do centra srela ljude – na skijama. I druga zima je bila oštra. nastavak

Predstavljeni rezultati konferencije o klimi COP 21

slika

„Konferencija UN o promeni klime u Parizu predstavljala je veliki ispit ne samo za oblast klimatskih promena, već i međunarodnih odnosa, a verujem i veliki izazov za francusku diplomatiju. S obzirom da je Sporazum u Parizu postignut, da ga je usvojilo 195 država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, evidentno je da su ovi ispiti uspešno položeni. Istovremeno, želela bih da iskažem poštovanje Vladi Francuske, čije su aktivnosti, poslednjih godinu dana, predstavljale važan faktor za postizanje ovog Sporazuma“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković na Konferenciji povodom predstavljanja rezultata COP21 u ambasadi Francuske. nastavak

Podrška međunarodnih institucija ključna za proces približavanja Srbije Evrospkoj Uniji u oblasti zaštite životne sredine

Др Стана Божовић на радном састанку

”Za samo dve godine, Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, uspela je da sektor zaštite životne sredine prevede iz ”crvenog” u ”zeleni” sektor. Rešeno je 80% svih infrastrukturnih problematičnih projekata, sprovode se projekti iz oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama vredni po nekoliko desetina miliona eura. Otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u procesu Evropskih integracija je dodatni snažan motiv za 22 institucije i preko 250 domaćih i stranih eksperata koji su uključeni u rad pregovaračke grupe za poglavlje 27 da nastave marljivo da rade na prenošenju i sprovođenju pravnog okvira Evropske Unije za životnu sredinu i klimatske promene” istakla je dr Božović i podsetila da je Vlada Republike Srbije usvojila dokument ”Status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnog okvira EU za poglavlje 27, Životna sredina i klimatske promene”, koji daje jasnu viziju, rokove i izvore finansiranja za ovu oblast u narednih 25 godina.

„Ministarstvo po prvi put ima jasan plan pripreme, programiranja i finansiranja infrastrukturnih projekata, a obzirom da je ambicija pregovaračke grupe da u 2016. godini otvori pregovaračko poglavlje 27, i to da otvori ovo poglavlje bez merila, u narednom periodu će nam biti neophodna sva raspoloživa pomoć i podrška kako bismo uspešno preneli i sproveli standarde EU za pitanja poput upravljanja otpadom, upravljanja vodama i otpadnim vodama, kvaliteta vazduha, industrijskog zagađenja i klimatskih promena. ”

Sastanku su prisustvovali predstavnici Kraljevine Švedske, Savezne Republike Nemačke, Republike Francuske, Kraljevine Norveške, Kraljevine Holandije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Republike Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Republike Izrael, zatim predstavnici GIZ, Nemačke tehničke razvojne pomoći, Svetske banke i Nemačke razvojne banke KfW, kao i Programa razvoja Ujedinjenih Nacija i implementacione agencije za infrastrukturne projekte IMG.

Predstavnik Švedske razvojne agencije izjavio je da sa Ministarstvom postoji dugogodišnja uspešna saradnja i da Vlada Kraljevine Švedske pruža punu podršku Vladi Republike Srbije u procesu Evropskih integracija, dok su predstavnici Nemačke ambasade istakli da u Srbiji privređuje oko 400 nemačkih kompanija, da je značajan broj Nemačkih kompanija zainteresovan za investicije u životnu sredinu, kao i da Nemačka razvojna banka trenutno implementira i planira oko 250.000.000 eura sredstava za finansiranje životne sredine.

Potom su i ostali predstavnici međunarodnih institucija pohvalili uspehe i napore koje Vlada Republike Srbije, Ministarstvo i pregovaračka grupa 27 imaju u ovoj oblasti, i ponovili spremnost na saradnju radi daljeg rada na suočavanju sa izazovima koje nosi proces prenošenja i sprovođenja pravnog okvira EU za životnu sredinu i klimatske promene.

Hiljade žrtava zagađenja vazduha i vode

E17E1F10-9D1F-4E61-9AB0-6B80FE910A3D_w640_r1_cx0_cy7_cw0_s

Glavni gradovi Kine i Indije bili su prekriveni smogom kada je 30. novembra počeo samit o klimatskim promenama u Parizu. 

Izduvni gasovi iz automobila i dimnjaka doprinose zagađenju vazduha u celom svetu. Studije su pokazale da zagađenje vazduha ubija.

“Znamo da kada je kvalitet vazduha loš raste broj prijema u bolnicu zbog astme i kardiovaskularnih bolesti. Znamo da je broj smrtnih slučajeva veći kada je kvalitet vazduha loš”, kaže Petrik Brajsi iz Centra za kontrolu bolesti. nastavak

Glavna tema petog CEDEF samita: Zašto je važno održivo upravljanje otpadom?

Peti CEDEF samit energetskih menadžera Srbije

Peti CEDEF samit energetskih menadžera Srbije, pod nazivom„ Održivi gradovi Srbije: Komunalna energetika, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zaštita životne sredine i zeleno zapošljavanje“,održan je danas u Beogradu. Samit je okupio brojne eksperte iz ekološke industrije, kompanije koji posluju u oblasti zaštite životne sredine, medije i goste, sa ciljem da se javnosti ukaže na sve mogućnosti efikasnijeg korišćenja resursa, unapređenja sistema za upravljanje otpadom i unapređenja energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama, kao i na velike potencijale u domenu zelenog zapošljavanja.

Kao jedan od ovogodišnjih partnera CEDEF samita, kompanija Miteco neževac, predstavila je značajna rešenja u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, a u proteklim godinama, na teritoriji grada Beograda, pružila je usluge zbrinjavanja različitih vrsta otpada kao što su hemijski, farmaceutski otpad, PCB i istorijski otpad, i na taj način doprinela očuvanju životne sredine i rešavanju brojnih ekoloških problema.

„Kao najznačajnije projekte, izdvojio bih projekat uklanjanja opasnog otpada iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, kao i projekte zbrinjavanja istorijskog otpada iz Instituta za virusologiju, vakcine i serume„Torlak” i upravljanjа medicinskim otpadom iz Kliničkog centra Srbije”, istakao je Predrag Ozmo, ispred kompanije Miteco, i dodao da je, kada je u pitanju efikasnije korišćenje resursa, od posebne važnosti rešavanje problema preuzimanja izdvojenog opasnog otpada sa budućih deponija, kao i posebnih tokova komunalnog i industrijskog otpada radi daljeg energets kog iskorišćenja.

Učesnici CEDEF samita saglasnisu da otpad treba tretirati kao važan resurs, kao što to godinama unazad rade evropske zemlje. Rešavanje brojnih ekoloških problema i adekvatno zbrinjavanje otpada, pre svega nastalog kao posledica istorijskog zagađenja, veoma je važno, i to ne samo sa aspekta zaštite životne sredine i održivog razvoja, već i sa ekonomske strane, imajući u vidu da je uklanjanje otpada iz kompanija koje su u restrukturiranju glavni uslov za nove investitore i samim tim za otvaranje većeg broja radnih mesta.

Samit organizuje Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF) u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda.

 

Energetska efikasnost način za smanjenje emisije štetnih gasova

view_image

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije saopštilo je da delegacija Srbije učestvuje u radu 21. konferencije Ujedinjenih nacija o promeni klime – COP21, koja se održava u Parizu.

U saopštenju se navodi da delegaciju naše zemlje čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike, kao i da je u okviru ovog skupa organizovan i niz pratećih događaja. nastavak

Ariljski srednjoškolci u poseti Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Duboko“

Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko

Učenici srednje škole „Sveti Ahilije “iz Arilja posetili su danas Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ u Užicu, u sklopu akcije „Sakupi, Baci, Recikliraj“. Tom prilikom, imali su mogućnost da se upoznaju sa načinom selekcije i pakovanja reciklabila, kao i pripremom za njihov dalji transport i reciklažu. Poseta je bila edukativnog karaktera, sa ciljem da se učenicima pokaže kako se na pravilan način otpad razdvaja i kako se može tretirati kaoresurs.

„Prema poslednjem izveštaju o količinama sakupljenog otpada na regionalnoj deponiji„ Duboko“, opština Arilje može se pohvaliti sa čak 4,47% sakupljenih reciklabila i to u drugom mesecu od uvođenja sistema primarne separacije otpada u domaćinstvima, što je rezultat koji ukazuje na posvećenost građana Arilja i ohrabruje da se nastavi sa kontinuiranom edukacijom građana, kroz različite aktivnosti i kampanje”, naveo je Nedeljko Milosavljević, direktor regionalne deponije „Duboko”, i dodao da jedino podizanjem svesti građana možemo doći do toga da oni prihvate da mogu u velikoj meri da doprinesu u radu ovog centra i održivo sticene koju plaćaju kroz komunalnu delatnost.

U Srbiji se trenutno reciklira između 4 i 5% komunalnog otpada, aprema Direktivi o deponijama i Direktivi o upravljanju otpadom, Srbija će do 2028. godine orati da odlaže samo onaj otpad koji se ne može drugačije iskoristiti na sanitarne deponije, dok ćedo 2030. godine morati da dostigne standarde koji podrazumevaju 50% recikliranog otpada. Imajući to u vidu, biće neophodno dugoročno raditi na edukaciji građana o razdvajanju otpada, ne samo u Arilju, već i u ostalim opštinama u Srbiji, kako bi se dostigli željeni rezultati u ovoj oblasti.

Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko formiran je 2011.godine i prvi je projekat koji se realizuje u Srbiji nakon usvajanja Nacionalne strategije upravljanja komunalnim otpadom u Srbiji. Komunalni otpad na ovu regionalnu sanitarnu deponiju dolazi iz Užica, Požege, Čačka, Kosjerića, Arilja, Ivanjice, Bajine Bašte, Čajetine i Lučana, a dnevno prerađuje oko 150 tona.

Cilj akcije „Sakupi, baci recikliraj”, u okviru koje je realizovana poseta, jeste da podigne svest građana o važnosti reciklaže i očuvanja životne sredine. Akciju sprovodi Opština Arilje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Švedske razvojne agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i međunarodne organizacije IMG.

Postupanje sa sekundarnim sirovinama sa osvrtom na radioaktivnost

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, organizuje 8. decembra 2015. godine, od 11:00 do 15:00 časova, prezentacije na temu postupanja sa sekundarnim sirovinama, u Poslovnoj zgradi Privredne komore Srbije (Terazije 23, II sprat, velika sala).

Tema prezentacija biće sakupljanje i postupanje sa sekundarnim sirovinama sa osvrtom na metalni otpad i procedure za kontrolu radioaktivnosti sekundarnih sirovina u postupku sakupljanja, prerade, uvoza, izvoza i tranzita. nastavak