Višestruke koristi od biomase za region

giz biomasa beta

Upotreba biomase može omogućiti Srbiji i regionu da budu energetski nezavisniji, da otvore nova radna mesta, smanje emisije ugljen-dioksida (CO2) i privuku investicije, rečeno je 24. novembra na radionici o korišćenju bioenergije na Balkanu. To potkrepljuje primer Opštine Gradiška, u BiH, koja od 2014. koristi biomasu u daljinskom grejanju. Taj projekat, realizovan uz koncesiju, omogućio je po istoj ceni celodnevno grejanje i oslanjanje na domaće resurse, što je rasteretilo lokalni budžet. U Srbiji nijedna gradska toplana za sada ne koristi biomasu.

Srbija želi da bude lider u korišćenju obnovljivih izvora energije, posebno biomase, gde ima veliki potencijal, rekla je na skupu državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović. nastavak

Za upravljanje otpadom u Beogradu predviđeno skoro milijardu evra Krajnji cilj: Uspostavljanje održivog principa „sakupljanje – reciklaža – odvajanje“

CEDEF konvencija Beograd

Upravljanje otpadom je jedna od najvažnijih tema sa kojima će se Beograd suočiti u narednim godinama, o čemu svedoče planirani projekti u ovoj oblasti – sanacija deponije u Vinči, kao i izgradnja pet fabrika za prečišćavanje otpadnih voda – za koje ce biti i zdvojeno skoro milijardu evra. Lokalni planu upravljanja otpadomu Beogradu predviđada se do 2021. godine uspostavi održivi sistem upravljanja otpadom u Beogradu na principu „sakupljanje – reciklaža – odlaganje”.

Ovo su bile centralne teme pete CEDEF konvencije koja je danas održana u Beogradu u sklopu godišnjeg CEDEF Programa za gradove i opštine Srbije-Lideri održivog razvoja. Kompanija Miteco Kneževac, koja se baviupravljanjem industrijskim i opasnim otpadom, jedan je od ovogodišnjih partnera Konvencije, a u proteklim godinama, na teritoriji grada Beograda, pružila je usluge zbrinjavanja različitih vrsta otpada kao što su hemijski, farmaceutski otpad, otpadna ulja i maziva, PCB, istorijski otpad, i na taj način doprinela rešavanju brojnih ekoloških problema u prestonici.

„Najznačajniji projekti koje smo do sada sproveli su projekat uklanjanja opasnog otpada iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ i čišćenje otpadnih hemikalija iz JKP „Beogradskе elektrane”, kao i projekt izbrinjavanja istorijskog otpada izInstituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” i upravljanjа medicinskim otpadom iz Kliničkog centra Srbije”, istakao je NebojšaTomašević, ispred kompanije Miteco, i dodao da je na Konvenciji bilo reči omogućoj integraciji kompanije Mitecou sistem upravljanja otpadom na teritoriji Beograda, posebno kada je u pitanju preuzimanje izdvojenog opasnog otpada sa budućih deponija, kao i posebnih tokova komunalnog i industrijskog otpada radi daljeg energetskog iskorišćenja.

Buduće upravljanje otpadom  u Beogradu, o kojem je bilo reči u okviru CEDEF-a, zahteva izgradnju postrojenja za obnavljanje materijalnih resursa u kompleksu budućih regionalnih deponija, kao i izgradnju postrojenja za selekciju reciklabilnog otpada na lokacijama budućih deponija. Pored toga, neohodno je regulisati obaveze svih budućih aktera (otkupljivača i prerađivača), formirati službu za monitoring i zaštitu životne sredine, kao i sprovesti sanaciju i regeneraciju postojećih odlagališta/ deponija koje će se sukcesivno zatvarati.

Pokrovitelji CEDEF Programa za gradove i opštine Srbije su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, i infrastrukture RS, Ministarstvo rudarstva i energetike RS, Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine RS, Agencija za zaštitu životne sredine RS.

“Novembar, mesec drveća” 100 stabala za čistija pluća Šapca

100 sadnica za Sabac

Zaposleni u Hemofarmu i Hemofarm Fondaciji posadili su 100 stabala drveća u ekološkoj akciji Novembar, mesec drveća“ u Šabačkom naselju Letnjikovac. Ova akcija je deo nacionalne kampanje „Svim srcem“ za unapređenje ekoloških standarda u gradu koji ima samo 4m2 zelenila po glavi stanovnika, ¹to je šest puta manje od evropskog proseka. Podršku zaposlenima u ozelenjavanju pružili su i predstavnici lokalne samouprave sa gradonačelnikom Nebojšom Zelenovićem i oko 60 prvaka iz Osnovne škole „Majur“.

Hemofarm je ove godine završio gradnju postrojenja za prečišćavanje voda u Šapcu vrednog preko milion evra, dok je u Vršcu prošle godine zahvaljujući novom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda smanjena upotreba vode iz vodovoda na račun arteških bunara. Ovaj farmaceutski lider sa rekordnom  proizvodnjom od 4 milijarde tableta godišnje koriščenjem recikliranog kartona za ambalažu sačuva preko 20 000 stabala godišnje.

Festival zelene kulture „Green Fest” počinje sutra

1715136_5._grin_fest

Šesti međunarodni festival zelene kulture „Green Fest” počinje sutra u Domu omladine Beograda i trajaće tri dana. Festival će svečano biti otvoren u 20 časova, premijernom projekcijom izuzetnog ostvarenja „Samo ti jedi: Priča o bacanju hrane”.

Ulaz je i ove godine besplatan, ali će, zbog ograničenih kapaciteta raspoloživih sala, biti slobodan samo za posetioce koji su se prijavili i preuzeli ulaznice. Svi zainteresovani za praćenje revijalnog filmskog programa, i dalje mogu da naruče ulaznice putem zvaničnog sajta festivala – www.greenfest.rs. nastavak

Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom Subotica

slika-1

„Izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom Subotica je veoma značajan za Ministarstvo jer on rešava problem upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji  grada Subotice i 6 opština. Projekat će obezbediti izgradnju regionalne deponije, potrebne transfer stanice i reciklažna dvorišta, infrastrukturu za kompostiranje biorazgradivog otpada i sekundarnu selekciju otpada, nabavku potrebne opreme za primarnu selekciju, sakupljanje i transport otpada”, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

Za Projekat „Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom Subotičkog regiona“ kroz IPA 2012 obezbeđena su donatorska sredstava od strane EU u iznosu od 21 milion evra. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine iz budžeta je obezbedilo 3,2 miliona evra za nabavku opreme za Javna komunalna preduzeća, a lokalne samouprave treba da obezbede 700.000 evra za izgradnju reciklažnih dvorišta nastavak

Trijumf vozila na električni pogon

Ilja-eX

Na najvećem azijskom sajmu automobila, „Tokijskom motor šouu”, prvi put je svetskoj javnosti prikazan novi električni koncept automobil proizvođača „Micubiši Motors“ od kojeg se očekuje da u budućnosti postane najpopularniji japanski električni terenac. Ta japanska fabrika pravi i džip na hibridni električni i benzinski pogon, a proizvođač je i prvog svetskog električnog automobila koji je ušao u masovnu prodaju. nastavak

Vlada Srbije aktivno pomaže razvoj reciklažne industrije

view_image

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović izjavila je danas da do 2028. godine svi gradovi i opštine u Srbiji će morati da završe pripremu projektne dokumentacije, finansiranje, izgradnju i počekat odlaganja komunalnog otpada na sanitarne deponije.

Božović je na prvom forumu na temu razvoja reciklažne industrije i transfera tehnologija i znanja u oblasti upravljanja otpadom između predstavnika nemačke i srpske industrije rekla da će do 2028. godine građani uveliko razdvajati otpad u domaćinstvima na otpad za reciklažu, otpad za kompostiranje i otpad za deponovanje, a u skladu sa okvirnom direktivom o otpadu. nastavak